Taskforce Haven van Antwerpen werkt aan havenbrede testaanpak coronavirus

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen is op 23 oktober opnieuw samengekomen. De haven is cruciaal voor de bevoorrading van het land en van Europa. Dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers blijft de haven ook nu 100% operationeel. De taskforce benadrukt het belang van het snel testen van medewerkers in cruciale functies bij havenbedrijven en neemt initiatief om een gecoördineerde, havenbrede testaanpak uit te werken.

De Taskforce boog zich specifiek over het systematisch testen van medewerkers in functies die kritiek zijn voor de werking van en de veiligheid in bedrijven in de haven. Bedoeling is om doelgericht te testen in de eerste plaats om de veiligheid en gezondheid te garanderen, maar ook om medewerkers niet onnodig lang thuis in quarantaine te laten. Het betreft hier hoofdzakelijk medewerkers die hoog risico contact hebben gehad met personen die positief getest hebben.

De Taskforce neemt de nodige initiatieven om enerzijds te investeren in additionele testcapaciteit en anderzijds te komen tot een gecoördineerde, havenbrede aanpak die de continuïteit van de werking van de haven garandeert.

Aangezien deze problematiek ook de andere havens in ons land treft, is tevens beslist om de Taskforce Nautische Keten op korte termijn bij mekaar te roepen.

Oproep
De leden van de taskforce willen uitdrukkelijk hun steun uiten naar de zorgsector en roepen iedereen op om zich zowel op het werk als in de privésfeer aan de regels te houden. Dat is en blijft de beste manier om de zorgsector te ontlasten en deze crisis te bestrijden.

Voor meer informatie kunnen havenmedewerkers, klanten en andere partijen terecht op de coronavirus webpagina en mailbox.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *