Start aanleg gescheiden rioleringsstelsel

De gemeente Kalmthout startte ism RI-ANT met de aanleg van een volledig gescheiden rioleringsstelsel in de Koninglaan, Paridantlei en Berkendreef. Met dit project willen zij het afvalwater via de verzamelriool in de Kapellensteenweg aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kalmthout, waardoor binnenkort het afvalwater van alle inwoners in de Paridantlei en de Berkendreef eerst gezuiverd wordt vooraleer het in de Kleine Aa geloosd wordt. Het regenwater wordt via een gracht en infiltratieleiding opgevangen en afgevoerd.
In de Berkendreef zal de nieuwe rioolbuis zo veel mogelijk in de berm gelegd worden. In de Koninglaan en Paridantlei wordt de nieuwe leiding in de wegenis gelegd, aangezien er door de aanwezigheid van nutsleidingen enerzijds en grote bomen anderzijds te weinig plaats is in de berm. De gemeente Kalmthout maakt van de rioleringswerken ook ineens gebruik om aansluitend de wegenis te vernieuwen en verkeersremmende maatregelen te voorzien door de aanleg van enkele verhoogde kruispunten.”
Ook de huisaansluitingen langs het traject dienen op het nieuwe gescheiden stelsel aangesloten te worden. Om het nieuw aangelegde stelsel optimaal te laten functioneren, is het nu belangrijk dat deze werken uitgevoerd worden vóór het beëindigen van de rioleringswerken in de straat.”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *