Standpunt Natuurpunt "Openbaar onderzoek Waterstraatje Berendrecht"

Blijkbaar zijn alle argumenten goed om te trachten de ontwikkeling van een nieuw natuurgebied tegen te gaan.
Trage wegen zijn inderdaad belangrijk. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen- en wijken. Ze kunnen aangename verbindingen zijn voor zachte weggebruikers zoals fietsers en voetgangers.  Zeker voor korte afstanden kunnen ze een alternatieve- en verkeersveilige route zijn voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen.
Trage wegen zorgen ook voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. In onze dichtbebouwde contreien zijn natuurgebieden immers meestal klein en sterk versnipperd. Trage wegen zijn soms een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten.
Net om die reden organiseert Natuurpunt Antwerpen Noord jaarlijks mee de ‘Dag van de trage weg’ o.m. in Berendrecht en Zandvliet.
Om de plannen voor de inrichting van de Opstalvallei te realiseren moet inderdaad een stukje trage weg verdwijnen in de Polder van Berendrecht.   Die polder zal deels worden afgegraven om rietland te creëren als leefgebied voor roerdompen, rietzangers en bruine kiekendieven.
In de inrichtingsplannen voor de Opstalvallei wordt terecht veel aandacht besteed aan natuur maar eveneens aan nieuwe, lusvormige, wandelwegen die ruime gelegenheid bieden voor zachte recreatie.  Er wordt ook gekozen voor veilige fietspaden zonder gemotoriseerd doorgaand verkeer.
De toekomstige leefbaarheid van onze dorpen en steden hangt heel nauw samen met de aanwezigheid van groen, bos en natuur.
Uiteraard moet er plaats zijn voor werk en voor landbouw met voldoende veilig voedsel.   Maar gezond zijn en je goed voelen komt op de eerste plaats.  De nabijheid van beleefbare en toegankelijke natuur, waar men rust kan vinden en even de dagelijkse sleur vergeten kan daarin niet overschat worden.
Kortom,  met de opheffing van enkele honderden meter ’trage weg’ worden mogelijkheden gecreëerd die qua natuurbehoud en zachte recreatie een veelvoud zijn van wat er verloren gaat in het Waterstraatje. Voor ons is de keuze duidelijk en helemaal niet moeilijk.
Vriendelijke groeten
Willy Ibens
Voorzitter Natuurpunt Antwerpen Noord vzw

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *