Stad kent twee grote Klimaatpremies toe

De voorbereidingen voor de groendaken op de dienstgebouwen aan de Van Cauwelaertsluis
zijn reeds bezig ©Port of Antwerp-Bruges

HAVEN – Sinds begin dit jaar kent stad Antwerpen Klimaatpremies toe tot maximaal 50.000 euro per perceel voor ingrepen die zorgen voor meer groen, plek voor regenwater of ontharding. Onlangs werden twee grotere projecten goedgekeurd. Basisschool Sint-Jozef in Merksem en Port of Antwerp-Bruges mogen ieder rekenen op een premie van meer dan 30.000 euro voor hun vergroeningsprojecten.

Port of Antwerp-Bruges investeert in 1036 m² groendak op de dienstgebouwen aan de Van Cauwelaertsluis. Het havenbedrijf legt er een natuurdak aan, dat ambitieuzer is van opbouw dan een standaard sedumdak met vetplantjes. Er bovenop komen verschillende inheemse plantensoorten die de lokale biodiversiteit versterken. Door te kiezen voor voorjaars- en najaarsbloeiers zal het dak de seizoenen volgen zoals een bloemenweide. Dat wil ook zeggen dat er op verschillende momenten voeding is voor verschillende soorten insecten en vogels. Een deel van het dak buffert ook meer water dan een standaard groendak, waardoor de haven nog op een waterbonus kan rekenen.

Port of Antwerp-Bruges werkte de voorbije jaren al aan verschillende projecten om het hitte-eilandeffect te verminderen. Studies toonden aan dat ook in het havengebied grote, verharde oppervlakten voor stijgende temperaturen zorgen. Om dit effect te counteren, werd op verschillende gebouwen al witte roofing, een extensief groendak met zonnepanelen en een intensief groendak met extra regenwaterbuffering voorzien. Vorige zomer werd met een drone de oppervlaktetemperatuur van de daken gemonitord vóór de werken; ook na de werken en het volgroeien van de beplanting is zo’n vlucht voorzien. Zo wordt er kennis opgedaan over het temperatuurverschil in de verschillende scenario’s, die model kan staan voor nieuwe projecten bij een toepassing op grotere schaal.

De stad ondersteunt dit project met een Klimaatpremie van 37.065 euro. ​

Basisschool Sint-Jozef uit Merksem investeert in het ontharden en vergroenen van 1080 m² van hun speelplaatsen en het lokaal infiltreren van regenwater. Basisschool Sint-Jozef krijgt voor hun ambities een Klimaatpremie van 39.175 euro van stad Antwerpen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *