Stabroekse parochieteam zoekt enthousiastelingen om hun team te versterken

Beste medechristenen,
Gedurende de voorbije maanden zijn we met een aantal mensen die bij de parochie betrokken zijn, samengekomen om eens na te denken over de toekomst van onze plaatselijke gelovige gemeenschap.
Wij hebben daar een aantal zaken kunnen uithalen waar zeker kan aan gewerkt worden: de liturgische diensten, de doopsel-, eerste communie- en vormselcatechese, communicatie, en jeugdwerking.
Het belangrijkste resultaat was echter de uitbreiding en/of vernieuwing van het parochieteam en de oprichting van een parochieraad.
We hebben dan ook contact opgenomen met het CCV in het bisdom Antwerpen (Partner in Christelijk Vormingswerk) om deze procedure te begeleiden en hadden daarover een verkennende bijeenkomst.
De parochieraad zou een adviserend orgaan moeten zijn, bestaande uit een aantal mensen die samen mee gestalte willen geven aan de parochiegemeenschap.  Deze raad zou enkele keren per jaar samenkomen om de voorbije gebeurtenissen en acties te bespreken en te evalueren, evenals nieuwe initiatieven of vragen voor te stellen, en suggesties te doen naar het parochieteam.  Hij zou eveneens een klankbord kunnen zijn voor het parochieteam bij de uitwerking van bepaalde zaken die aan de orde komen.  Binnen deze parochieraad zou dan een vast bureau functioneren,  gekozen uit leden van de parochieraad, die als verbinding met het parochieteam zouden optreden.  Vanuit de parochieraad zou eveneens het parochieteam uitgebreid of vernieuwd worden.
Onze parochie heeft het laatste jaar turbulente tijden doorgemaakt.  Als we echter de toekomst degelijk willen voorbereiden, zullen we op basis van de lessen van het verleden, samen moeten werken aan de verdere uitbouw  van onze plaatselijke gemeenschap.  Hiervoor is het noodzakelijk dat een groep mensen zich engageert om een gedegen draagvlak samen te stellen.  Christen zijn is een basishouding van ons mens-zijn en het is leven naar het voorbeeld van Jezus.  Een parochiegemeenschap wordt gevormd door eenieder die hierin zijn inspiratie vindt.  En daarom doen we ook beroep op iedereen voor wie deze gemeenschap iets betekent.  We vragen mensen die zich willen inzetten, ieder volgens zijn kunnen en temperament,  met zijn kwaliteiten en gebreken,  maar met veel goede wil en positieve ingesteldheid om vandaag te werken aan de toekomst van morgen. Ook jij kan wat betekenen voor de parochie, als je mee een leefwereld wil ontwikkelen waar het goed is om te wonen en waar ieder zich gedragen weet door een hechte en warme gemeenschap.
We nodigen  dan ook ieder van u uit om deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van de parochieraad, die zal doorgaan op 26 september 2011 om 20 uur in de leeszaal van de Rosmolen waar Lea Verstricht, medewerkster van het CCV, een uiteenzetting zal geven over de parochieraad en het parochieteam. Een tweede bijeenkomst, waar ook iedereen van harte welkom is, staat gepland op 17 oktober 2011 om 20 uur in de leeszaal van de Rosmolen. Op deze tweede bijeenkomst zal dan overgegaan worden tot de verkiezing/aanduiding van het parochieteam.
Indien je kandidaat wenst te zijn voor het parochieteam is uiteraard je aanwezigheid op beide bijeenkomsten noodzakelijk, enerzijds omdat op 26 september de werking van de parochieraad en het parochieteam zal toegelicht worden, en anderzijds op 17 oktober omdat dan de eigenlijke verkiezing/aanduiding plaatsvindt.
Wij zouden het op prijs stellen indien u zeer talrijk aanwezig zou zijn op deze twee data om blijk te geven van uw engagement en bezorgdheid voor de toekomst van onze parochiegemeenschap.  Laat ons vandaag samen bouwen aan de toekomst van morgen zodat we voor onze kinderen en kleinkinderen een warme leefgemeenschap nalaten.
Namens de werkgroep SAMEN ONDERWEG
Eric Dingemans en Eric Van den Broeck

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *