Stabroek verleent negatief advies voor noordelijk tracé leidingstraat

Het college van Stabroek bracht op 26 april 2021 een advies uit over de startnota voor het GRUP Leidingstraat Antwerpen – Ruhr (Geleen).   Het bestuur verleent een negatief advies voor het noordelijk tracé. De voorkeur gaat uit naar het zuidelijk of gecombineerd centrale tracé, aangezien deze tracés op Stabroeks grondgebied natuurkundig het minste impact hebben t.o.v. het noordelijk tracé. Het erfgoedlandschap van de Ettenhovense polder, zoals opgenomen in het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen, dient na aanleg te worden hersteld. 
Stel dat het noordelijk tracé in het project op de verschillende te onderzoeken disciplines de minste effecten genereert, dient dit tracé in Stabroek rekening te houden met volgende punten:  Het noordelijk tracé loopt naast de site van de firma Aertssen volledig door de geplande, toekomstige KMO-zone, zoals reeds aangegeven bij de opmaak van het GRUP Uitbreiding historisch gegroeid bedrijf Aertssen. Het bestuur is momenteel bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor deze nieuwe KMO-zone. Het tracé dient hier te worden verlegd, zodat de toekomstige KMO-zone niet wordt gehypothekeerd. 

Het tracé doorkruist de Ankerplaats Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen, waarbij de aanwezige bunkers deel uitmaken van de historische bunkerlinie en moeten worden behouden.  
Dit tracé heeft een enorme impact op het natuurgebied Elsenbos, waardoor de nodige beschermingsmaatregelen moeten worden opgelegd, teneinde dit natuurgebied te bewaren. 

Verder heeft het bestuur algemeen voorbehoud en bijkomende vragen bij deze geplande leidingstraten te Stabroek: 

  1. Noordelijk tracé: bestaat er een mogelijkheid om in het open landbouwgebied langs A12 ten noorden van de site Aertssen de hoogspanningslijnen ondergronds in de leidingstrook te brengen? 
  2. Zuidelijk/centraal tracé: De oude, historische dijk wordt na de aanleg hersteld? 
  3. Waar is de vernoemde kaart 10: hoogspanningsleidingen en kwetsbare functies terug te vinden?  
  4. Waar zullen de drukreduceerstations, boosterstations of pompstations en schraapkolfstations worden ingericht? Deze bovengrondse constructies moeten voorzien worden van een dichte, groene haag, zodat deze visueel niet zichtbaar zijn in het open landschap. 

Het bestuur volgt alert deze planning van nabij op en zal de procedure die nog volgt en van impact is op de gemeente blijven communiceren.
Algemeen kan je de stappen in dit dossier volgen op https://omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr 
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder