Rozemaaipark in Ekeren genomineerd

Twee Antwerpse projecten zijn genomineerd voor de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte 2020. Het gaat om de vernieuwde Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid en het Rozemaaipark in Ekeren. Bovendien maken beide projecten ook nog eens kans op de Publieksprijs. Vanaf vandaag tot en met 16 maart om 12 uur, kan iedereen stemmen op deze projecten via www.congrespubliekeruimte.info/publieksprijs/.

Rozemaaipark

Tot in de jaren vijftig stroomde de voormalige Donkse beek doorheen de buurt Rozemaai en bracht water vanuit Ekeren en de Oude Landen tot in de rivier Het Groot Schijn. Door een ophoging van het terrein was de beek echter grotendeels verdwenen. Nadien is men op het terrein stelselmatig begonnen met de bouw van een sociale woonwijk. De open ruimte bleef als braakland achter en kon zich zo beginnen ontwikkelen tot een bos met voornamelijk populieren, wilgen en berken.
In juni 2016 keurde het Antwerpse college Masterplan Rozemaai goed. Dit brengt een langetermijnvisie voor de hele wijk Rozemaai, gelegen ten zuiden van het centrum van Ekeren. Het schept een stedenbouwkundig kader voor bestaande en nieuwe bebouwing. De visie in het masterplan gaat verder dan het louter renoveren van de flatgebouwen en de herinrichting van de buitenruimte. Doel is een aangename woonwijk met een bijzonder park, mede dankzij het openleggen van de gedempte beek.

In een eerste fase werd nu al een deel van de Donkse beek terug opengelegd, als onderdeel van een landschapspark voor de buurt. Het park ligt vlak naast het natuurreservaat de Oude Landen en vormt een perfecte uitbreiding als ecologisch, recreatieve ruimte. De veelzijdige programmering van het park voor jong en oud, verbetert bovendien de sociale cohesie in de wijk en stimuleert sociaal-culturele bedrijvigheid.

Door de oorspronkelijke beek weer zichtbaar te maken, ontstaat ook een ruimtelijke opbouw van een landschapspark met aan weerszijden twee woonbuurten. Bovendien worden er nieuwe kansen geboden voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie. De beek dient als buffer voor het regenwater van de gehele wijk, fungeert als koelteplek en is een biotoop voor heel wat fauna en flora. Daarnaast is het een belangrijke open ruimte waar mensen rust vinden in een natuurlijke omgeving. Het geheel is nu een waterrijke en groene woonomgeving die uitnodigt tot verblijf en ontmoeting, sport en spel.
Langs het park is ook een nieuw traject van de fietsostrade aangelegd.

Districtsburgemeester Koen Palinckx: “Deze nominatie bevestigt dat de aanleg van het Rozemaaipark een voorbeeld is van een toekomstgericht park waar ruimte voor natuur, ecologie en water samengaan met leefbaarheid, met plaats om te spelen en te ontspannen en dat alles met veel zorg voor het landschappelijk erfgoed.”

De uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte 2020 en de Publieksprijs Publieke Ruimte 2020 vindt plaats op 17 maart tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte in het ICC, Gent.

copyright: Jasper Leonard

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *