Renovatie toplaag atletiekpiste te Kapellen

KAPELLEN – Het schepencollege van Kapellen stemde in met de toetreding tot het raamakkoord met de groepsaankoop via Sport Vlaanderen voor de renovatie van de atletiekpiste. Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad worden de werken toevertrouwd aan de inschrijver met de laagste offerte.

De 2 inschrijvers, aan wie de raamovereenkomst van Sport Vlaanderen eerder werd gegund, werden uitgenodigd om hun beste voorwaarden in te dienen. Met de hoogste score op de gunningscriteria, wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma Lesuco nv uit Huldenberg, tegen een bedrag van € 436.331,30 inclusief btw.

De renovatie van de toplaag en van de kampnummers, tezamen met plaatsing van nieuwe belijning en de vervanging van het bestaande gaas in de omheining van de piste, zullen deze zomer worden uitgevoerd.

©gemeente Kapellen

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *