Port of Antwerp investeert meer dan 40 miljoen euro in fietspaden

Door de bocht in het fietspad kruisen fietsers het spoor loodrecht.
Het risico dat er een wiel vast raakt in de sporen is minimaal

Vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf

Port of Antwerp werkt al een aantal jaren aan oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren. Voor het woon-werkverkeer heeft de fiets daarin een belangrijke rol. Om het aantal fietsers nog verder te doen stijgen, moet elk bedrijf veilig en comfortabel bereikbaar zijn. Daarom investeert Port of Antwerp de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in meer en betere fietspaden. Doel is een vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf in de haven.

Steeds meer werknemers in de haven van Antwerpen rijden met de fiets naar het werk. Port of Antwerp zette een aantal initiatieven op die de haven beter bereikbaar maken voor fietsers, zoals de Fietsbus en DeWaterbus. Daarnaast kunnen heel wat werknemers bij hun werkgever een betrouwbare elektrische fiets leasen.

In het havengebied ligt een uitgebreid netwerk van meer dan 200 km fietspaden. Port of Antwerp liet al deze fietspaden inventariseren en doorlichten en liet een toekomstvisie uittekenen. Dit resulteerde in een masterplan om fietsen veiliger en comfortabeler te maken. Port of Antwerp legt de lat hoog en gaat voor vrij liggende fietspaden in asfalt tot aan elk bedrijf.

Om dit te realiseren, worden in de komende 10 jaar 115 projecten uitgevoerd. Het gaat daarbij zowel om structurele tekortkomingen op hoofdroutes en als om problemen op het laatste stuk tot aan het bedrijf. In een eerste fase worden ontbrekende fietspaden aangelegd, daarna komen de fietspaden die niet aan de vereisten voldoen, aan de beurt.
Voor de uitvoering van deze projecten wordt 40 miljoen euro vastgelegd. Daarnaast wordt nog eens 4 miljoen euro voorzien voor de kosten van ontwerp, voorbereiding en opvolging.
Voor elk project wordt nu een plan van aanpak opgesteld en wordt gekeken welke partners betrokken zijn (bijvoorbeeld Infrabel voor overwegen). De timing van de projecten houdt uiteraard ook rekening met al geplande werken.

Onderdeel van brede aanpak
De investeringen van het masterplan kaderen in een totaalaanpak die van de fiets een volwaardige optie maakt voor het woon-werkverkeer in de haven. Port of Antwerp begon al een aantal jaren geleden met de promotie, in woord en daad, van de fiets. De Fietsbus en DeWaterbus zijn daar zeker voorbeelden van. Maar ook andere fietsprojecten zijn al eerder in gang gezet.
Zo zijn de gevaarlijkste spoorkruisingen aangepakt. Wanneer het fietspad het spoor in te kleine hoek kruist, is er gevaar dat het fietswiel in het spoor vastraakt met een valpartij als gevolg. Daarom ligt er aan deze  kruisingen nu een bocht in het fietspad zodat het de sporen loodrecht kruist.
Daarnaast is er aandacht voor het veilig oversteken van de sluizen. De meeste sluizen zijn lang geleden gebouwd en op de bruggen over de sluizen is er niet genoeg plaats om fietsers van treinen, auto’s en vrachtwagens te scheiden. Aan de Royerssluis is dit al opgelost: een rijstrook is er omgevormd tot fietspad. De nieuwe Boudewijnbrug (2022) krijgt een apart fietspad. Aan de Berendrecht- en Zandvlietsluis komt er later dit jaar nog een nieuwe, veiligere oplossing voor de fietsers.

Tenslotte heeft Port of Antwerp ook niet gewacht op het masterplan om al een tiental gekende problemen aan te pakken. Het gaat zowel om ontbrekende stukken fietspad als om gevaarlijke situaties. Enkele van deze projecten zijn al afgerond, zoals de oversteek van de Steenlandlaan aan de Fabriekstraat. De andere worden dit en volgend jaar gerealiseerd.

©Port Of Antwerp

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder