Opnieuw geweld en brandstichting(!) in een huis te Doel…

Doel 2020 vraagt  politieke verantwoordelijken om sluitende maatregelen

Zaterdagnamiddag 3 maart werden in  de vooravond door een groep Nederlanders opnieuw vernielingen aangericht in Doel. Daarbij werd ook een huis in brand gestoken. Dankzij een alert optreden van de bewoners konden vier verdachten gearresteerd worden door de politie.

Via de commissaris van politie werd intussen aan de bewoners meegedeeld dat er bij de enige toegangsweg tot de dorpskern van Doel een waarschuwingsbord en een slagboom zal geplaatst worden. Het zijn maatregelen waar de bewoners al een jaar geleden om vroegen. Of ze nu nog volstaan om het toenemend geweld in de hand te houden is zeer de vraag.
Na de gewelddaden van vorige week vroeg Doel 2020 in afwachting van de beloofde veiligheidsmaatregelen om een permanentie van politie gedurende de nachten en de weekends. Maar door de burgemeester van Beveren werd dit  afgedaan als onzin.

Doel 2020 wil er op wijzen dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de burgemeester om de orde en de veiligheid te waarborgen op het grondgebied van zijn gemeente. Het is zijn taak om alle daartoe beschikbare middelen aan te wenden. Indien de gemeente Beveren daartoe zelf niet meer bij machte is dient de burgemeester zich te richten tot zijn voogdijminister. Of moet hij de hulp inroepen van de federale politie. Dat laatste kon trouwens – vreemd genoeg –  wél tegenover geweldloze actievoerders die protesteerden tegen de illegale sloop van gebouwen in Doel…

Los daarvan kan men zich de vraag stellen of het niet veel productiever (én goedkoper) is om te werken met een politiepermanentie in Doel die preventief kan optreden dan met politiepatrouilles, brandweerwagens en herstellingsdiensten die om de haverklap naar Doel worden gestuurd nà de feiten. Beveren is dankzij de Haven van Antwerpen één van de rijkste gemeenten van het land. Het zou niet meer dan billijk zijn moest die rijkdom mee worden aangewend om een deel van de ellende goed te maken waar diezelfde Haven in de deelgemeenten van Beveren voor verantwoordelijk is.

De bewoners van Doel hebben het afgelopen jaar herhaaldelijk bewezen dat zij verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Én actief willen meehelpen aan de beveiliging van hun dorp. Zij hebben daarvoor al veel meer gedaan dan onder normale omstandigheden kan verwacht worden van zo een kleine en kwetsbare gemeenschap.

Dat staat in scherp contrast met de overheden die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor deze mistoestanden in Doel. Minister-president Kris Peeters, de Maatschappij Linker Scheldeoever, de gemeente Beveren,… zij voeren in Doel al jarenlang een systematische politiek van ontmoediging en verrotting. En daarbij worden zij duidelijk niet gehinderd door de eigen wetgeving… Want ook al staat Doel nog altijd als woongebied op de kaart (met historische en esthetische waarde nota bene!); Ook al is er géén enkel zinnig argument te bedenken voor deze manier van doen, toch doet men er àlles aan om de bewoners te verjagen en er het leven onmogelijk te maken. Daarbij worden de bewoners die – volledig rechtmatig – beslist hebben om in hun dorp te blijven behandeld als paria’s. Als mensen die niet dezelfde rechten hebben als elders in Vlaanderen.

15 jaar na de aankondiging dat Doel moest verdwijnen kan nog altijd niemand zeggen voor wat het dorp dan wel zou weg moeten. Buiten wat vage plannetjes is er nog altijd… niets! Waar het beleid ondertussen wel in lijkt te slagen is om van het gezellige en historische Scheldedorp een onleefbare en hoogst onveilige plek te maken voor wie er nog woont. Het is hoog tijd dat diegenen die hiervoor politiek verantwoordelijk zijn dit onder ogen willen zien. Én eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen om een einde te maken aan dit schandaal.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder