Ook in Kapellen zijn brooddozen leeg

Katrien Van Laer en Jelle Baart

KAPELLEN – Enige tijd geleden vond de week tegen armoede plaats. Overal in Vlaanderen werden acties opgezet tegen armoede, waarbij vooral de strijd tegen kinderarmoede centraal stond. Er ging geen dag voorbij of de problematiek rond de ‘lege brooddozen’ werd aangekaart. Maar niet in Kapellen.
“Het Kapelse bestuur zou zich echter bewust moeten zijn van het feit dat ook in de Kapelse scholen deze problematiek leeft. Kapellen is geen eiland, ook in Kapellen is armoede” stelt gemeenteraadslid Tom Namurois (Vooruit Kapellen). De leerlingenpopulatie in Kapellen blijkt inderdaad ook significant te scoren op de kansenindicatoren die binnen Onderwijs worden gehanteerd om gelijke onderwijskansen na te streven. Zo ontvangt 40% van de leerlingen in de Kapelse secundaire scholen een schooltoelage.

1 op de 5 kinderen groeien op in armoede. En hoewel deze gezinnen het onderste uit de kan halen, zorgt de huidige crisis er nog sterker voor dat het einde van de maand opeens heel vroeg valt, en de kinderen zonder eten naar school moeten. “Met honger kom je niet tot leren. Een kind dat niet heeft gegeten, kan zich niet concentreren in de les, en loopt zo een leerachterstand op. Wanneer het gezin door de immense financiële druk niet meer in staat is om lunch te voorzien, moet er ingegrepen worden” stelt Jelle Baart van de Jongsocialisten van Kapellen. Maar wat moet er dan gebeuren? Ook daarvoor werkten de Jongsocialisten van Kapellen samen met Vooruit Kapellen. Katrien Van Laer: “het is al te makkelijk om te denken dat iedere persoon in armoede de weg zal vinden naar de nodige hulp. Vaak is de hulp onbekend, vaak is de drempel te hoog. We moeten dan ook inzetten op verschillende vlakken: informeren, professionaliseren, interveniëren.”

De Kapelse Jongsocialisten gaven vandaag aan elke schepen in Kapellen een brooddoos. Niet voor elke schepen was deze gevuld met een lunch, zodat ook zij ervoeren wat een middag zonder eten betekent. Elke schepen kreeg wel een exemplaar van de centrale pijlers van de Kapelse partij. Tom Namurois: “We roepen in de eerste plaats het gemeentebestuur op om te investeren in het professionaliseren van de leerkrachten in het herkennen en omgaan van de armoede problematiek in de klas, daarnaast vragen we een rondetafelgesprek met alle Kapelse directies en de sociale instellingen. Daaruit moet een duidelijke sociale kaart en afspraken voortvloeien: wie kan waar terecht. Tenslotte vragen we ook een proefproject, waarbij de Kapelse scholen met een waardebon bij een Kapelse middenstander een lunch kan aankopen voor kinderen die geen lunch hebben.”
I

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder