Ontwerp circulatieplan wijk Witven slecht onthaald

HOEVENEN – Tijdens de online sessie, over circulatieplan wijk Witven op dinsdag 20 april was het de bedoeling om de suggesties die tot stand zijn gekomen op basis van onafhankelijk onderzoek én input van bewoners uit eerdere participatiemomenten, toe te lichten en af te toetsen.

De voorstellen werden door deelnemende inwoners niet goed bevonden. Ook Kapels burgemeester Dirk Van Mechelen reageerde en vond het niet kunnen dat de verkeersdruk in zijn gemeente hierdoor toeneemt. Na overleg met burgemeester Rik Frans liet Van Mechelen weten dat de proefopstelling niet doorgaat. Van Mechelen meldt eveneens dat hij door de gemeente Stabroek niet op de hoogte werd gesteld van de plannen.
Conclusie is dat het huidig ontwerp wordt afgevoerd en niet wordt uitgeprobeerd met een proefopstelling.

Doorloop traject
We geven ter informatie nog eens mee welk traject we reeds doorlopen hadden en hoeveel mensen er telkens aanwezig waren. Een eerste stap was een telling van het aantal voertuigen dat de wijk doorkruist. Hieruit bleek dat er meer dan 2.000 auto’s doorheen de wijk rijden die hier niet wonen. Dit bleek sluipverkeer uit de ons omringende gemeenten. Deze problematiek neemt toe en zal na de coronacrisis alleen meer druk zetten op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Na de telling werd in januari het InBeeld-platform drie weken opengesteld, waarop we maar liefst 488 reacties werden ontvangen. Op het volgende participatiemoment waren 50 aanwezigen en werden voorkeuren en oplossingsrichtingen afgetoetst. Na deze verkennende stappen hebben 30 mensen in kleine werksessies intensief gewerkt rond de invulling van een mogelijk circulatieplan. 

Er werden twee bewonersbrieven huis-aan-huis bezorgd in elke brievenbus van de wijk tussen Hoge Weg, Parijse Weg, Krekelberg en Molenstraat. Welke straten in deze wijk zijn ingedeeld kan je op het projectpagina 3050 nagaan. Een huis-aan-huis bedeling voor deze wijk bedraagt 2550 exemplaren. Verder werd het via verschillende kanalen en sociale media bekend gemaakt. Het spijt de gemeente dat velen aangeven dat zij dit niet hebben ontvangen/opgevangen. De verdeling gebeurde echter 2 keer op identieke manier door medewerkers van de gemeente die de wijk goed kennen. Er was geen reden om te twijfelen aan deze uitvoering.

Naar aanleiding van de reacties van afgelopen dagen gaat het gemeentebestuur van Stabroek dit herbekijken.  “We trekken hieruit onze conclusies en gaan hier ook naar handelen. De verkeersproblematiek aanpakken in de wijk blijft wel ons hoogste doel. Het invulformulier op de projectpagina wordt goed ingevuld en levert zeer bruikbare elementen op. We vragen wel om dit op een constructieve en oplossingsgerichte manier te doen. We herbeginnen en zoeken een oplossing waarin de overgrote meerderheid zich kan vinden. We blijven ijveren voor een verkeersleefbare en veilige wijk maar met maatregelen die draagvlak vinden binnen jullie wijk. Vandaar ook het participatief proces. We gaan als bestuur terug aan de slag om jullie zorgen, suggesties en voorstellen te bekijken en te verwerken in een nieuw alsook aanvaardbaar voorstel”, aldus het Stabroekse bestuur. 

De gemeente hoopt de wijk zo snel mogelijk te informeren over het vervolgtraject.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

3 reacties

  1. Uw project 30/50 is gebaseerd op verkeerde aannames. Het “knippen” van straten zal nooit door de bevolking aanvaard worden. Al de wijken in dit dorp hebben te weinig toegangswegen met uitzondering van het oude Stabroek. Alle kleinhandel is geconcentreerd op enkele plaatsen wat druk verkeer in de hand werkt. Enkel een zone 30 kan soelaas bieden op voorwaarde dat u dat gaat controleren. Dus stop hiermee, wat u vermoedelijk wel zal doen, en maak werk van degelijke fiets en voetpaden. En, mijnheer de Burgemeester, toen ik u indertijd voorstelde om de straat waarin u woont eenrichtingsverkeer toe te passen was u de eerste om dat af te wijzen

  2. Het gevaar van statistieken en onderzoeken is dat men als betrokkenen in een tunnelvisie sukkelt, met een vooraf beoogd resultaat als uitkomst. Iedere ‘niet bewoner’ als sluikverkeer bestempelen is al bizar: je kan ook komen winkelen, of bij iemand langsgaan, in Corona tijden is dit typisch heel kort. Of zoals in Putte gebeurde: de bevraging beperken tot een kleine kern van straten met de grootste impakt van de knip. De bewoners met aan de betrokken kern aanpalende garages van woningen op Driehoek, Putte- en Ertbrandstraat werden niets gevraagd. Ook de zelfstandigen Puttestraat-Ertbrandstraat werden niet bevraagd, hoewel dit voor hun een economische impact heeft. Bereikbaarheid van de winkels beperken verhoogt het aantal internet aankopen ten nadele van onze lokale zelfstandigen. Een proefopstelling doen terwijl een grote as (N111) door je gemeente zwaar beperkt wordt qua doorgaand verkeer door grote werken geeft verkeerde conclusies. De enige correcte aanpak is de volledige deelgemeente en aangrenzende straten van je buurgemeente betrekken bij de stemming. Maar dat lukt dus niet als je vooringenomen vertrekt van de uitkomst.

  3. Goeie fietspaden en meer fietsstraten zijn dringend nodig.de fietspaden in hoevenen bvb. Hogeweg zijn verschrikkelijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *