Omwonenden kunnen participeren in het Storm-windpark in Zandvliet


Van donderdag 21 september tot en met zaterdag 21 oktober kunnen de inwoners van Zandvliet, Berendrecht en Lillo zich inschrijven voor de bewonersparticipatie van het Storm-windpark in Zandvliet.
Het Storm-windpark is gelegen in de nabijheid van de Schelde-Rijn verbinding en de A12. De bouw van het windpark is volop aan de gang en de ingebruikname staat gepland voor het voorjaar van 2018. De windturbine heeft een totale hoogte van 200 meter. Eens het windpark operationeel is, zal het genoeg groene stroom produceren om te voorzien in het jaarverbruik van 3.200 gezinnen.
De inwoners van Zandvliet, Berendrecht en Lillo krijgen de mogelijkheid om mee te investeren in het windpark en zo te delen in de winsten.
Bewonersparticipatie via de coöperatieve Storm
Vanaf donderdag 21 september kunnen de inwoners van Zandvliet, Berendrecht en Lillo inschrijven op aandelen van de coöperatieve Storm CVBA. Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Elk gezinslid kan tot 24 aandelen kopen. De coöperatieve investeert die opbrengsten in het Storm-windpark in Zandvliet. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%. Verder kunnen de coöperanten groene stroom afnemen aan een gunsttarief.
Infovergadering
Op donderdag 21 september wordt er een infovergadering georganiseerd over de bewonersparticipatie. De bijeenkomst vindt plaats om 19u30 in zaal Martinushoeve, Spaanse Molenstraat 44 te Zandvliet. Alle documentatie is vanaf dan ook online te vinden op www.storm.be
 
Gedetailleerde informatie over het Storm-windpark in Zandvliet vindt u via deze link: https://www.storm.be/nl/windpark/zandvliet.
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *