Omgeving Sint-Lucaskasteeltje ontsierd door bergen sluikstort

In december 2009 verlieten de laatste asielzoekers het Ekerse asielcentrum dat ondergebracht was in het vroegere Sint-Lucas ziekenhuis. Enige tijd later sloot het centrum definitief zijn deuren. De eigenaar, de vzw Klina, vroeg vorig jaar de toestemming om alle gebouwen op deze terreinen te mogen slopen. Dit werd toegestaan, met uitzondering van het mooie Sint-Lucaskasteeltje dat dateert van 1903. Dit in neo-Vlaamse renaissancestijl opgetrokken kasteel mag (terecht) niet worden gesloopt.  Ondertussen ligt het ‘Hof van Delft’, zoals het kasteel eigenlijk heet, er troosteloos bij. Buurtbewoners klaagden bij gemeenteraadslid Filip Dewinter de toestand aan en bezorgden hem foto’s die vorig weekend werden genomen. Zij tonen de bergen sluikstort (afkomstig van het asielcentrum) die de omgeving van het Sint-Lucaskasteel ontsieren. Matrassen, stapels pampers, kleren, voedingsresten tot en met een dagboek van een der vroegere bewoners, het ligt hier allemaal door mekaar te vergaan. Filip Dewinter die ook senator is, diende inmiddels in de senaat een vraag in die gericht aan staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, Philippe Courard,  betreffende het onaanvaardbaar smerig achterlaten van het gebouw door Fedasil. Hij contacteerde ook de vzw Klina om snel maatregelen te treffen die een verdere verloedering van het gebouw moeten voorkomen.
Info: 0475/26.13.23.


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *