Nog steeds verloren truckers op Zandvlietse Hoek

Een probleem waarover De Polder al bij herhaling heeft geschreven en dat ons blad als eerste heeft aangekaart, blijft nog steeds bestaan. Met name het verloren rijden van vrachtwagens op de Zandvlietse Hoek.
Hoewel ondernemingen, het district en het Havenbedrijf al lang aandrongen op maatregelen, rijden nog altijd truckers die ergens aan het Delwaidedok moeten zijn, de Antwerpsebaan op tot zelfs voorbij de grens. Zij volgen gewoon een kaainummer dat op hun papieren is vermeld en dat met een zeven begint.

Een N-VA afvaardiging bracht hier en daar een bordje aan om truckers te waarschuwen.


Als ze merken verkeerd te zijn gaan ze (soms al om 6 uur ’s morgens of ’s avonds laat) bij de bewoners aankloppen. Of ze trachten te draaien met alle gevolgen van dien: er worden sporen getrokken op het erf of zelfs beschadigingen aangericht.
Zaterdagmorgen 10 december werd de aandacht nog eens op het probleem getrokken door een groepje van de N-VA onder leiding van raadslid Rudi Sempels die hierover al in de districtsraad interpelleerde en die vergezeld was door enkele bestuursleden en door districtsschepen Danielle Meirsman. Zij brachten her en der een bordje aan met een waarschuwing voor de truckers.
Enkele bewoners van de Hoek kwamen een kijkje nemen en vertelden hun verhaal. Hierover brengen wij meer in ons magazine dat op 23 december verschijnt. (sdl)  


DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *