Nieuwe wetgeving Dierenwelzijn, wat met het gansrijden?

Zowel op het gansrijden als het keizerrijden worden de ruiters fel aangemoedigd

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft een nieuwe Codex Dierenwelzijn voorgesteld. De codex bundelt bestaande en nieuwe regels rond dierenwelzijn. Het dossier werd  afgelopen vrijdag op de ministerraad goedgekeurd en gaat nu richting het Vlaams Parlement.

Met de aanpassing van de bestaande Dierenwelzijnswet, vertrekt men vanuit de visie dat elk dier een levend wezen is met gevoel, specifieke behoeften en intrinsieke waarde. Dieren moeten voldoende beschermd worden. Nalatigheid ten opzichte van een dier, kan voor het eerst gestraft worden.
Organisatoren van volksgebruiken als haanslaan, ganzenrijden of visjesdrinken krijgen geen uitzondering: zij moeten het dierenwelzijn ook eerbiedigen en hun praktijk indien nodig aanpassen.

Reacties van enkele personen die nauw betrokken zijn of waren bij het gansrijden.

Frans De Schutter, meer dan dertig jaar voorzitter van de Polderbond: “Ik wil liever niet meteen reageren en verwijs naar de huidige voorzitter van de Polderbond Fons Stuyts.  “De nieuwe wetgeving betekent niet meteen het einde van het gansrijden. In het verleden hebben we meermaals protest gekregen. We hebben toen samen met vertegenwoordigers van de dierenorganisatie Gaia rond de tafel gezeten. We maakten een compromis, gansrijden kan, maar de gans dient geëuthanaseerd te worden.  Ik hoop dat we net als toen op een volwassen manier een oplossing kunnen vinden met respect voor de naleving van de nieuwe wet”.

Fons Stuyts, voorzitter van de Polderbond: “Ik kreeg al veel telefoontjes van de media. Ik kan alleen maar zeggen dat wij eind september samen komen met de Polderbond om deze nieuwe wetgeving te bespreken. Nu in eerste instantie reageren is niet de oplossing, we gaan dit op een rustige manier bekijken”.

Regerend keizer Maarten Gabriëls is verwonderd over het bericht van de minister. “Dit hebben we niet zien aankomen. Het is nu aan de Polderbond, de overkoepelende organisatie van de gansrijdersmaatschappijen, om dit probleem te bespreken. Het folklorespel heeft zich door de eeuwen heen aangepast aan elke nieuwe regel en wet. Ik ben er zeker van dat we dit nu ook gaan doen. Als ruiter hebben we zelf veel respect voor de dieren en zijn we tegen elke vorm van dierenmishandeling”.  

Het gansrijden is al een eeuwenoude traditie (Foto Oude Gans Berendrecht)

Dan komt het rijden met een namaakgans weer ter sprake. “Dit is zeker geen optie”, zegt Maarten, het zou het einde betekenen van deze eeuwenoude traditie.  Ook Frans De Schutter vindt een kunstgans geen alternatief. “ In Nederland en Duitsland hebben onze collega’s het al eens uitgeprobeerd, maar al vlug kwamen ze er achter dat gansrijden met een nepgans niets meer van doen heeft met het gansrijden zoals we dat kennen.

Het is nu afwachten tot eind september wanneer de Polderbond deze kwestie op tafel legt en eventuele beslissingen worden genomen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *