Nieuwe eigenaar gezocht voor het kerkorgel van Doel

Orgel-Doel_klein
Om de toekomst van het kerkorgel van Doel te verzekeren gaan een aantal partijen op zoek naar een nieuwe eigenaar voor het beschermde orgel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Doel. De verhuis van het kerkorgel maakt deel uit van het door de Vlaamse regering goedgekeurde actieprogramma dat er onder meer voor moet zorgen dat een aantal erkende monumenten van Doel, zoals het orgel, maar ook de molen en het Hooghuis, gedemonteerd, verplaatst, heropgebouwd en gerestaureerd worden.
Beschermd monument
Het orgel werd in 1885 gemaakt door orgelmaker Jan Vergaert uit Gent. Het is een mechanisch instrument met twee manualen voor Hoofdwerk en Reciet en een aangehangen pedaalklavier. Het orgel telt in totaal 14 registers en is geplaatst in een neobarokke orgelkast met eiken front. In 1980 werd het orgel beschermd als monument. Het instrument is zeer gaaf bewaard gebleven, al zal een nieuwe eigenaar een aantal noodzakelijke restauratiewerken moeten uitvoeren. De verhuis van het orgel gebeurt pas op het moment dat de afbraak van de kerk aan de orde is. Tot dan blijft het orgel eigendom van de gemeente Beveren, de huidige eigenaar. Met de nieuwe eigenaar zal, net zoals in 2014 met de eigenaar van het beschermde Hooghuis gebeurde, een convenant worden afgesloten. In convenanten formaliseren de betrokken actoren hun afspraken over de financiering en uitvoering van de ‘bewaaroperatie’.
Nieuwe eigenaar
Vooraleer de verhuis van het orgel van Doel in een convenant kan gegoten worden, moet er een nieuwe eigenaar aangesteld worden. Die moet beschikken over een (kerk)gebouw waar er een geschikte ruimte is om het orgel opnieuw op te bouwen. Het orgel heeft een hoogte van 5,96 meter, een breedte van 3,56 meter en een diepte van 2,41 meter. In totaal is er echter een minimumdiepte van 6,26 meter nodig om de montage van de vrijstaande speeltafel (vooraan) en de blaasbalg (achteraan) mogelijk te maken. De totale hoogte van de onderzijde van het portaal en doksaal tot de top van de orgelkast bedraagt 11,76 meter. De overplaatsing en het herstel/restauratie van het orgel moet gebeuren door een gekwalificeerd orgelbouwer met referenties naar restauratiewerken in de sector monumentenzorg.  Geïnteresseerde personen en instanties kunnen contact opnemen met het Havenbedrijf door een mail te sturen naar overheidsopdrachten@portofantwerp.com en dit ten laatste voor 31 mei 2016. Enkel die berichten die aantonen dat de geïnteresseerde over de vereiste ruimte beschikt en dat er een beroep zal gedaan worden op een gekwalificeerd orgelbouwer voor herstel en restauratie, zullen verder behandeld worden. De ganse procedure verloopt in nauwe samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.
foto: Copyright Maatschappij Linkerscheldeoever

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder