Nieuwe coalitie bekend, namen nog niet

Het lokale Ekerse bestuur zal de volgende 6 jaar gevormd worden door grote winnaar N-VA en twee verliezers, CD&V en Open VLD.  Dat laatste wordt door SP.A in een reactie dik in de verf gezet en de partij verwondert er zich over dat zij niet eens werd uitgenodigd voor een inhoudelijk gesprek over een mogelijke akkoord.  Ook het feit dat het districtscollege 5 in plaats van 4 leden zal tellen, vindt de partij een slecht signaal van verspilling.  N-VA-kopman Koen Palinckx wijst erop dat het district daarmee geen afbreuk doet aan de regelgeving want dat Ekeren 5 mandaten màg hebben.  Overigens stelt de nuchtere burger vast dat 4 leden tijdens de vorige coalitie nogal voor de hand lag omdat precies 4 partijen de meerderheid vormden, vandaar.
Namen
Dat Marc Elseviers als enige CD&V-er in de raad ook districtsschepen wordt, ligt voor de hand.  Hij krijgt jeugd, verkeer, gezin en onderwijs als bevoegdheden.  Pol Bruyninckx wordt als enige Open VLD-verkozene, districtsschepen voor senioren, sociale zaken, patrimonium en ruimtelijke ordening.
Dat Koen Palinckx voor de N-VA districtsburgemeester wordt is de logica zelf maar voor de namen van de andere twee N-VA-schepenen is het nog even wachten en dat heeft alles te maken met het feit of Sabine Coene wel of niet in de Antwerpse gemeenteraad zal zetelen. De N-VA zal alleszins bevoegd worden voor cultuur en erfgoed, feesten en plechtigheden, openbaar domein, groen, begroting, sport, communicatie en participatie, lokale economie en toerisme, verzustering, markten en foren, veiligheid, burgerlijke stand en decentralisatie, voorwaar een heel pakket.  ‘The winner takes it all’ is hier van toepassing.
Klemtonen van ‘Ekeren, dorp in de stad’
Het nieuwe bestuur wil voor een soepele werking gaan met meer participatie van de burgers en eigenheid in communicatie.  Ook een eigen parkeerbeleid met behoud van de auto in het dorp en zonder tram door de centrumstraten zijn thema’s.  Een globale visienota voor het centrum (K-K-plein, Markt, Dorps-, Klooster- en Driehoekstraat) wordt opgesteld tegen najaar 2013. Er wordt ook sterk ingezet op uitbreiding van districtsbevoegdheden, groene karakter en lokaal economiebeleid middels een actieplan en een lokaal economieforum.  Verder moeten logische grenscorrecties voor Edisonwijk, Schoonbroek, Rozemaai, Oude Landen, Bospolder en Muisbroek eindelijk een feit worden.  Ook de realisatie van een cultuurcentrum in het Veltwijckpark en van een fuifzaal op Leugenberg en/of in het aan te leggen sportpark Oude Landen staan met stip genoteerd. Verder wordt een sterkere samenwerking met de politie bepleit in de strijd tegen vandalisme, overlast en criminaliteit.  (jdh)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.