Nieuwe aanleg voor Ekerse stationsomgeving

In de toekomst kunnen treinreizigers genieten van een opgewaardeerde Ekerse stationsomgeving, met meer aandacht voor groen en multimodaliteit.

EKEREN – Naar aanleiding van de werken in het kader van de Oosterweelverbinding worden een aantal ‘Minder Hinder’-maatregelen uitgevoerd om de overlast voor het verkeer in en rond Antwerpen te beperken. Binnen dit ‘Minder Hinder’-programma is het de ambitie om de stationsomgeving van Ekeren in te richten als een kwalitatieve, praktische en aangename gebruiks- en verblijfsruimte voor reizigers en buurtbewoners en overstappunt voor pendelaars. 

Zo komt er een bijkomende groene parking tussen de Bist en de spoorweg en vermeerdert het aantal parkeerplaatsen, zowel voor fietsers als voor auto’s. Bijkomend worden er aantrekkelijke en praktische stationspleintjes met groen en zitgelegenheden ingericht.
Districtsburgemeester Koen Palinckx is tevreden: “Een mooi stationsgebouw als dat van Ekeren verdient een kwaliteitsvolle, vergroende en veiligere stationsomgeving, met meer en degelijke fietsenstallingen en een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.”
Ook Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis hecht belang aan de upgrade van de Ekerse stationsomgeving: “Station Ekeren is al langer een belangrijk station voor pendelaars richting stad en Brussel. Voor mensen die in de haven werken is het bovendien een potentieel overstappunt. Het is essentieel dat we investeren in de stationsomgeving om het iedereen makkelijk te maken om multimodaal te zijn en zo bij te dragen aan de modal shift rond Antwerpen. Aan alle 4 stationstoegangen komen grote overdekte fietsstallingen, de trappen naar de tunnel onder de sporen krijgen een afdak en aan beide kanten komt er een grote parking. Aan het station in Ekeren kruisen ook 2 belangrijke fietsroutes die we bovengronds volledig afwerken om de doorstroming comfortabeler en veiliger te maken.”

Projectvoorstel
Het projectvoorstel gaat uit van meer parkeerplaatsen, meer ruimte voor fietsers, stationspleintjes en meer groen:

  • Binnen het projectgebied wordt in extra parkeerplaatsen voorzien.
  • De fietsostrade die het plangebied doorkruist, wordt verbreed naar 4,5 meter.
  • Gespreid over 4 fietsenstallingen wordt in ruim 400 overdekte staanplaatsen voorzien. 5% van deze stallingen wordt ingericht voor buitenmaatse fietsen.
  • Het concept voorziet in 3 kleinschalige stationspleintjes, gespreid over het plangebied.
  • Er komen nieuwe bomen binnen het plangebied. De bestaande bomen tegenover het stationsgebouw worden behouden en de bermen langs de fietsostrade worden groen ingericht.
  • In principe starten de werken, die ongeveer een jaar zullen duren, in het voorjaar van 2022.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *