Nieuw kunstwerk ‘-Release…’ onthuld

Samuel Saelemakers,Curator Collectie Kunst in de Stad, Sergio De Beukelaer, kunstenaar, Rudi Sempels schepen en Pieter Linders

BERENDRECHT – Op zaterdag 11 februari huldigde districtsschepen Rudi Sempels, samen met ​ kunstenaar Sergio De Beukelaer en Samuel Saelemakers, curator Collectie Kunst in de Stad, het nieuwe kunstwerk ‘- Release…’ ter hoogte van het kruispunt Schouwvegerstraat – Antwerpsebaan feestelijk in.

Schepen Rudi Sempels onthult samen met kunstenaar Sergio De Beukelaer en Samuel Saelemakers, Curator Collectie Kunst in de Stad, de sculptuur

Voor de realisatie van dit kunstwerk maakte het district 40.000 euro vrij. Het grootste deel van dit bedrag gaat naar de productie en plaatsing van het werk. En ongeveer een derde naar de aankoop en de werkuren die de kunstenaar in de ontwerpen en maquettes geïnvesteerd heeft. Het onderhoud zal gebeuren door Kunst in de Stad, verbonden aan het Middelheimmuseum.

Districtsschepen Rudi Sempels verwelkomde de talrijke aanwezigen: “Het huidige bestuur nam in haar bestuursakkoord de uitdrukkelijke wens op, om meer kunst te voorzien in de open ruimte. In eerste instantie werd er gekeken naar de invalswegen. Om dit te verwezenlijken werd in samenwerking met Samuel Saelemakers, curator Collectie Kunst in de Stad, een kunstnota opgesteld. Deze werd op 29 maart 2021 door de districtsraad goedgekeurd. Het eerste kunstwerk in de reeks was het ‘DNA van de Polder’, aan de Derde Weg in Zandvliet. Een werk dat speciaal werd gemaakt voor de viering van 900 jaar Berendrecht-Zandvliet door de recent overleden kunstenaar Albert De Vree. En nu komt er met ‘- Release…’ opnieuw een opvallend en modern kunstwerk in Berendrecht bij”. 

kunstenaar Sergio De Beukelaer; Samuel Saelemakers, curator Collectie Kunst in de Stad en schepen Rudi Sempels

‘- Release…’

Samuel Saelemakers, curator Collectie Kunst in de Stad: “Kunst in de publieke ruimte begint vaak met een kruisje op een plan: hier komt een kunstwerk. Dit is ook zichtbaar in het nieuwe beeld dat Sergio De Beukelaer maakte in opdracht van het district. Van bovenaf gezien vormt ‘- Release …’ een kruis dat het nieuw aangelegde kruispunt  Schouwvegerstraat-Antwerpsebaan markeert. ‘- Release …’ is een eigenzinnige interpretatie van enkele specifieke lokale thema’s die De Beukelaer inspireerden.  De sculptuur toont een oplegger, een vertrouwde figuur in de nabije haven en industrie. De haaks liggende balk verwijst zowel naar de lading van de vrachtwagen, een container vol mogelijkheden die in de wereld losgelaten kunnen worden,  alsook naar het vlakke polderlandschap. Als een felroze horizon verwelkomt het kunstwerk bewoners en bezoekers van het district. De titel van het werk is als een tekening: een korte lijn, drie stippen en een woord: verlossing, vrijlating. ‘- Release …’ biedt een onverwachte interpretatie van onze omgeving en beweegt ons tot een andere manier van kijken” aldus Saelemakers.
Hoewel het kunstwerk stilstaat, gaat er een grote dynamiek en energie van uit, deels door de figuur van de oplegger, die het landschap doorkruist, maar ook door de felle kleuren en de gedurfde draaiing van de ‘container’. Hierdoor openbaart de sculptuur zich steeds op een andere manier, afhankelijk vanuit welke richting en aan welke snelheid je haar benadert.

– Release …’ biedt een onverwachte interpretatie van de omgeving en beweegt ons tot een andere manier van kijken.

Ook voor kunstenaar Sergio De Beukelaer is het onthullen van dit kunstwerk een primeur. “Het is voor mij de eerste keer dat één van mijn werken in openlucht komt te staan.  Samen met het districtscollege werd besloten dat ik  zelf een ontwerp mocht voorstellen. Mijn opdracht was duidelijk: Berendrecht, abstract, kleur en artistieke vrijheid. Door middel van kleur vertrekt het beeldhouwwerk ‘- Release…’ vanuit de schilderkunst. De vorm neigt naar realisme, gepresenteerd op een trailer. Een hommage aan Berendrecht, omgeven door de haven en het omliggende landschap.” vult kunstenaar Sergio De Beukelaer aan.

Kunstwerken in Berendrecht-Zandvliet-Lillo

De Monniken (Berendrecht), het Lauwke van ’t Licht (Lillo) en de Minnepomp (Zandvliet) zijn gekende kunstwerken in het straatbeeld. Het district wil naast de al bestaande kunstwerken ook een reeks nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte plaatsen. Het eerste was het ‘DNA van de Polder’ ter gelegenheid van 900 jaar Berendrecht-Zandvliet. En nu komt er met ‘- Release…’ opnieuw een opvallend en modern kunstwerk bij. “Voor 2023 voorzien we de herplaatsing van de garnaalvisser, naar het tegen die tijd onthardde middenplein aan de servicewoningen bij het dienstencentrum. We gaan ook aan de slag om samen met de steun van Vlaanderen het heraangelegde kruispunt  Bosstraat/Steenovenstraat te verfraaien. In 2024 is de bocht in de Monnikenhofstraat ter hoogte van de Monnikenhoeve aan de beurt. En tot slot zal ook Lillo-Fort na de werken niet vergeten worden”, zegt schepen Sempels.

“Het kunstwerk ‘- Release …’ zal zijn voor- en tegenstanders kennen, maar ook zorgen voor gesprekken en meningsuitingen. En laat het nu net dat genen zijn waar kunst om draait”, besluit schepen Rudi Sempels.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

2 reacties

  1. Het is waarlijk een ‘kunst’ op zich om dit gedrocht te larderen met betekenissen en interpretaties die dermate ver gezocht zijn dat het ronduit lachwekkend wordt.
    Misschien iets teveel illegale inhoud van de ‘container’ gebruikt…?
    De besteding van zoveel gemeenschapsgeld is dan weer minder amusant maar volstrekt logisch in de handen van ‘curators’ en politici voor wie verspillen een tweede natuur is.

  2. De negatieve uitspraken over het dure roze kunstwerk gaan vooral omdat ze er zoveel geld hebben aangegeven en het hier niet thuis hoort. Het is iets waar je eigenlijk al 25 keer voorbij bent gereden en nog niet begrijpt wat het ding daar staat te doen dan enkel het zicht op de baan van de voorbijganger af te leiden, nog nooit is met een kunstwerken van Albert De Vree die in onze polderdorpen staan zo gespot geweest want hij wist telkens iets te creëren waar de polderbewoner zich mee kon verzoenen en begreep, maar dit begrijpt niemand en is meer een doorn in het oog, tot veel ongenoegen van de polderbewoners laten ze door de industrie onze poldergrond stelen en dan gaan ze onder neus van de polderbewoner het er nog eens wat dieper inwrijven met zoiets industrieels, hopelijk is het geen paard van Troje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *