N-VA vindt meerderheid met Open VLD voor goedkeuring bouw van 191 appartementen in Stabroek.

Een toekomstbeeld van de site Polderpark

STABROEK – Op maandag 28 augustus stond er een belangrijk agendapunt op de gemeenteraad van Stabroek. De goedkeuring van de omgevingsvergunningsaanvraag van de site Polderpark. Op die site, tussen de Parklaan en de Dorpsstraat, komen er 191 woongelegenheden. Het project werd goedgekeurd na stemmen van coalitiepartij N-VA en oppositiepartij Open VLD. Coalitiepartner CD&V heeft zich onthouden.

Het project rond de site Polderpark heeft de laatste maanden veel teweeggebracht. Op de weide tussen de Parklaan en de Dorpsstraat, achter hoeve Brouwers, komen 191 appartementen en een park voor dagrecreatie van ongeveer tien hectare groot. Het project is in handen van projectontwikkelaar Van Wellen en Polder Investeringsfonds.

Het Polderpark botste op heel wat kritiek in de gemeente. De vraag of het niet te veel impact gaat hebben op, het nu al, drukke verkeer in Stabroek en de vraag of er niet al genoeg verstedelijking is in de gemeente, rijst bij de vele inwoners. Op maandag 28 augustus moest de gemeenteraad de knoop doorhakken, met de goedkeuring van het rooilijnplan en het wegentracé in de omgevingsvergunningsaanvraag.

Open VLD opende de debatten. “Er is met alle mogelijke partijen goed onderhandeld geweest en er is nauwkeurig gecommuniceerd geweest naar de gemeenteraad en onze inwoners”, vindt gemeenteraadslid Chris Van Haute (Open VLD). Volgens de Open VLD is het een mooi project dat kansen biedt. Dat vindt Vlaams Belang niet. “Is er al niet genoeg verstedelijking in onze gemeente?”, stelt Manuel Elst, voorzitter van Vlaams Belang. “Waarom moet er zo’n massaal bouwproject komen? De plannen rond het park zijn mooi verbloemd, maar wegen niet op tegen zo’n groot project.”

Ook Vooruit/Groen deelt de mening van Vlaams Belang, die in tegenstelling tot Open VLD niet vindt dat de gemeenteraad van alles op de hoogte is. “Hier ligt alleen een verkavelings- en bouwvergunning voor de appartementen. Het volledige plan voor het volledige gebied heeft de gemeenteraad niet.” Daarmee bedoelt Dorikens dat het plan om tien hectare bos aan te planten, niet mee in de vergunningsaanvraag zit. Volgens burgemeester Rik Frans (N-VA) is er alleszins wel een visie voor die plannen.

Tot slot nam Rik Frans nog even het woord. “Het is een lang en intensief proces geweest om dit project hier op tafel te krijgen. We hebben er dan ook lang en uitgebreid over gesproken met alle betrokken partijen en onze coalitiepartner CD&V.” Nadien werd het project goedgekeurd dankzij stemmen van N-VA en Open VLD. Vooruit/Groen en Vlaams Belang stemde tegen. Opvallend: Coalitiepartij CD&V onthield zich tijdens de stemming.

Onthouding
Na de gemeenteraad vroeg onze redactie naar de reden van onthouding van de christendemocraten. “Ondanks de verkaveling ideaal gelegen is voor een kernversterking, hebben we onze bedenkingen bij de aanpak van het bouwproject, de impact ervan en de noodzaak voor bijna 200 extra appartementen”, klinkt het bij CD&V. “De impact van die 200-tal appartementen is onvoldoende bekeken en onderzocht. We kunnen een negatief advies van Agentschap Wegen & Verkeer en Pidpa niet naast ons neerleggen. Tot slot zijn die 191 woongelegenheden niet ondersteund door een woonbehoeftestudie.” CD&V betreurt wel het meningsverschil met coalitiepartner N-VA. “Daarom willen we hun standpunt ten volle respecteren om de verkavelingsaanvraag en omgevingsvergunning van de site te steunen.”

En wat met Chiro Kristal?
Nog een opmerkelijke gebeurtenis tijdens de gemeenteraad. Volgens Open VLD is de gemeente op zoek naar een oplossing voor Chiro Kristal. “Het is goed dat de vraag van de Chiro is ingevuld. De details ken ik niet, maar er is moeite getoond om voor hen een oplossing te zoeken”, aldus Chris Van Haute tijdens de gemeenteraad.

Het lokaal van Chiro Kristal

Chiro Kristal is misschien wel een van de meest succesvolle bouwprojecten van de laatste vijftien jaar. De bouw van een nieuw lokaal, achter hoeve Brouwers, zorgde voor een exponentiële groei in het aantal leden. Al blijft er van die ‘ideale locatie’ nog maar weinig over. Door de jaren heen kwam er een appartementsblok en rusthuis Villa Ter Molen als nieuwe buren en nu komen daar nog eens 191 buren bij.

De Chiro diende een bezwaar in tegen het project. De jeugdbeweging haalt veel inkomsten binnen dankzij hun kampenverhuur tijdens de zomervakantie. Nu er 191 appartementen bijkomen, heeft de Chiro twijfels of er niet te veel klachten zullen binnenkomen wegens overlast, waardoor een kampenverhuur in de zomer niet meer zal lukken.

Maar volgens Van Haute van Open VLD is daar dus een oplossing voor gezocht. Al is het nog niet duidelijke welke oplossing de gemeente heeft voor Chiro Kristal.

333 woningen in Stabroek en Hoevenen
Het project rond de site Polderpark is al de zoveelste verkavelingsaanvraag in enkele jaren in Stabroek. Na een lange procedure komen er 52 woongelegenheden aan ’t Nieuw Begijnhof achter de kerk. Er komen 90 meer- en eengezinswoningen in Hoevenen voor project ’t Schoem en nu nog eens 191 appartementen in het centrum van Stabroek. Goed voor 333 woningen. Tel daarbij de nieuwe eengezinswoningen en appartementsgebouwen die apart gezet worden en je komt aan heel wat nieuwe inwoners.

Er is dan ook veel onduidelijkheid binnen de gemeente over hoe groot de impact van deze woonprojecten zal zijn op Stabroek. Vooral de lange files op de Dorpsstraat zorgen de hele dag voor veel frustraties bij inwoners. Met zoveel nieuwe Stabroekenaren zal dat er niet op beteren.

Als kers op de taart stond dan ook nog eens de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Akkerstraat-Pauwelsdreef op de agenda tijdens de gemeenteraad, goed voor zo’n 130-140 woongelegenheden. Die aanvraag werd wel unaniem verworpen. Er zal nu een nieuw onderzoek komen om, met mogelijk minder wooneenheden, een nieuw woonproject in te dienen. Het lijkt wel op een tegemoetkoming ten opzichte van het project Polderpark.

Joppe De Hert

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

5 reacties

  1. Wij zijn in de Lijsterbeslaan komen wonen om het poldergevoel (met uitzicht op de mooie weide) te kunnen meegeven aan onze kinderen.

    Bedankt nva en open vld om dit voor ons en onze kinderen te verpesten.

  2. Met NVA ging er iets veranderen in Stabroek – Hoevenen. En ja er is iets veranderd , de verkeersproblematiek van de laatste 15 jaar is veranderd is, waar het in het verleden tergend traag ging staat het nu stil van 06u00 tot 19u00. 300 + extrawoningen gaan geen impact hebben !!! Snelheden worden teruggebracht naar 50 (Grote Molenweg … ), tussen de afslag Leugenberg en de Mannienlaan (ong 2 km) staan 5 rode lichten, sorry dit is geen verkeersbeleid, dit is knoeien. Veiligheid primeert, volledig akkoord maar met wat jullie doen kan je beter auto’s weren want elke auto is een potentiele moordenaar. Iedereen weet dat de NX een oplossing kan bieden, maar er gebeurt niets. Als je een gewestweg een beperking kan opleggen ( van 70 naar 50 km/uur) kan je ook verkeersverbeterende oplossingen doordrijven maar blijkbaar is daar in jullie politieke agenda geen prioriteit voor.

  3. Stabroek dorp wordt Stabroek stad. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te weten dat dit project nog voor veel meer fileleed zal veroorzaken in de nu al verzadigde Dorpsstraat. De komende 8 jaar worden graafmachines en zware vrachtwagens mijn buren. Goede zet, gemeentebestuur…

  4. slechts 1 manier om stabroek door te komen en dat is met de fiets.het staat er al 20 jaar stil en waarschijnlijk binnen 20 jaar nog steeds

  5. Dit is weer een duidelijk voorbeeld dat de bewoners geen inspraak hebben gekregen. Slechts een paar dagen heeft er een uithangingsbord gestaan,toen er verontwaardiging van de bewoners kwam,heeft men dit bord in alle stilte laten verdwijnen.Ook weer een mooi voorbeeld dat de gemeente(lees bewoners met veel politieke invloed en geld) mogen doen wat zij willen en dat de mondiale werkende bewoners het onderspit mogen delven.Dat dit project geen impact zou hebben op het verkeer zoals de projectleider beweert is helemaal geen kennis van zake hebben ivm de fileleed van Stabroek. Zou deze persoon die dit beweert wel wonen in de omgeving van de dorpstraat Stabroek?? Ook ivm de natuurpracht en de ecosystemen waar het project nu komt,gaat nu teniet.Terwijl de brave burger wordt aangemaand om hun verharde opritten ongedaan te maken,gaat de gemeente eventjes een project neerzetten midden in een veld waar nog gras en zand is. Weg met de bloemen,vlinders,vogels ,egels,havik,vossen,reeën en andere dieren die je als wandelaar toch tegenkomt.Maar ja een projectleider en de gemeente zien maar 1 ding niet deze prachtige wezens maar geld,waar ze hun zakken nog meer kunnen vullen. Schaam je.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder