Motie vraagt aanpassing parkeernorm

BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO – Tijdens de districtsraadszitting van 19 december stelde raadslid Marc Maes (N-VA) voor om een motie goed te keuren in rond de parkeernorm in het district.
“Bij nieuwbouwprojecten dient rekening gehouden te worden met de zogenaamde stallings- en parkeernorm. Die wordt berekend naargelang het stadsgebied waarin het bouwproject zich bevindt,” begon Marc zijn toelichting. “De districtskernen van Zandvliet en Berendrecht behoren tot het centrumgebied, met een parkeernorm (bij méér dan 5 wooneenheden) die naargelang de woonoppervlakte varieert tussen de 1.05 en de 1.35 parkeerplaatsen. De rest van het district behoort tot het “overig gebied” waarvoor andere parkeernormen van kracht zijn. Daar geldt de norm van 1.25 tot 1.8 autostalplaatsen.”

Naar aanleiding van de opstart van twee grote nieuwbouwprojecten in Berendrecht en Zandvliet uitte het raadslid zijn bezorgdheid over die opgelegde parkeernorm. “De gemiddelde parkeercoëfficiënt voor deze twee nieuwbouwprojecten is 1.6 autostalplaatsen per woning. De realiteit is echter dat in de meeste gevallen per inwoner 1 autostalplaats nodig is: er is de investering in de nieuwe woning, dus reken je op twee inkomens, en er is de slechte verbinding met openbaar vervoer naar stad en haven,” aldus het raadslid. “Nu reeds worden bewoners van nieuwbouwprojecten en potentiële kopers van woningen in die projecten doorverwezen naar het openbaar domein om hun (tweede) wagen te stallen. Het kan niet zijn dat projectontwikkelaars de parkeerproblematiek afschuiven naar het publiek domein.”
Het voorstel tot motie gaat over de parkeernorm in de stedelijke bouwcode. Bij grote nieuwbouwprojecten in het “overig gebied” Berendrecht Zandvliet Lillo (zoals opgenomen in de Bouwcode dd 09-10-2014 – artikel 30) zou die moeten aangepast worden naar 2 parkeerplaatsen voor alle woongelegenheden. “Eén door de klant aan te kopen parkeerplaats zoals nu al het geval is, en één parkeerplaats ingericht door de projectontwikkelaar en te realiseren binnen de perimeter van het nieuwbouwproject. Op die manier blijft de door het project gegenereerde parkeerbehoefte binnen de perceelgrenzen van het project en wordt hiervoor de openbare weg niet gebruikt.”
De districtsraad keurde de motie goed, enkel de fractie PRO2040 onthield zich bij de stemming.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *