Mogelijkheden tot stadslandbouw op Hoekakker

Ekerenaars beslissen dit weekend mee over naam en invulling van het nieuw park Hoekakker. Dat gaat van stadslandbouw tot een ecologisch park. Experten van BUUR, het Bureau voor Urbanisme uit Leuven, leggen vier eerste voorstellen op tafel. “Bij stadslandbouw kunnen buurtbewoners er dan, samen met een landbouwer, hun eigen verse groenten kweken en oogsten. Er zijn zelfs al landbouwers die zich hiervoor kandidaat gesteld hebben” zegt landschapsarchitect Ellen Steenwegen.
Met het gebied Hoekakker, tussen de Prinshoeveweg, Gravenlaan, Herautenlaan en Hoeklaan, krijgt Ekeren er eind 2018 een gigantisch park bij van dertien hectare, gelijk aan de oppervlakte van meer dan twintig voetbalvelden. Als  officieel  woongebied  worden er ook 360 woningen voorzien, uitbreidbaar tot 450. Maar tweederde van de hele site wordt omgezet in parkgebied dat voor iedereen toegankelijk zal zijn. En dat in tegenstelling tot de huidige situatie waar de terreinen niet gebruikt kunnen worden door de buurtbewoners. Experten zijn klaar om hun ontwerpen voor te leggen aan de bevolking. Uitgangspunt is een gigantisch park, rond een waterbuffer met zo’n grote capaciteit dat ze klimaatbestendig zal zijn en de grootste stormen zal kunnen opvangen. Het water speelt er alvast een centrale rol in en zal een gezicht geven aan het park dat een nieuwe, groene long voor de buurt wordt.
Stadslandbouw of ecologie
De vier gekozen mogelijkheden gaan van stadslandbouw over de ecologische uitbouw van het park, tot speelaccommodatie en een ontmoetingsplaats. “Wat de invulling betreft, zou het bijvoorbeeld een mogelijke piste kunnen zijn om een deel van het park te voorzien voor stadslandbouw. Maar er zijn uiteraard nog zoveel andere mogelijkheden” zegt landschapsarchitect Ellen Steenwegen. Een andere mogelijkheid is te kiezen voor ecologie. Daarbij zou de ecologische waarde nog verhoogd kunnen worden en de fauna en flora nog meer tot bij de buurt gebracht worden. Er kan bijvoorbeeld een insectenhotel worden ingericht, net zoals de Oudelandse beek, die zal uitgerust worden met pontons en een thuishaven worden voor vele vissen. Het stukje bos in het noorden van de site kan geïntegreerd worden. Een ander thema waar de bewoners kunnen uit kiezen is “Spel en avontuur” of  “Ontmoetingsruimte voor de buurt”. De ontwerpers willen aan de hand van deze vier thema’s de buurt inspireren over de mogelijkheden. Het zullen uiteindelijk de deelnemers zelf zijn die bepalen waar het zwaartepunt moet liggen. Bedoeling is dat alle ideeën en voorstellen die aanstaande zaterdag besproken worden, verwerkt worden in een concreet plan dat voorgesteld wordt op 17 juni. De eerste spadesteek van het park is uiteindelijk voorzien voor juni 2018. De bijeenkomst voor buurtbewoners en geïnteresseerden heeft plaats zaterdag 22 april, van 12.30 tot 17 uur in de Sint-Jozef School aan de Prinshoeveweg 44 in Ekeren

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder