Metamorfose van Kaartse Beek op de grens van Kapellen en Brasschaat moet waterellende vermijden

Opening nieuwe fietsbrug over de Kaartse Beek, met vlrn: Goele Fonteyn (Brasschaat), Koen Helsen (Kapellen), Dirk Van Mechelen (Kapellen), Luc Janssens (Kapellen), Luk Lemmens (provincie Antwerpen), Goedele Van der Spiegel (ANB), Frederic van Haaren (Kapellen)

KAPELLEN/BRASSCHAAT – “Ik ben zeer verheugd dat we het masterplan, dat in 2019 onder coördinatie van de provincie tot stand kwam, eindelijk hebben kunnen realiseren”, zei Jan De Haas (N-VA), gedeputeerde voor waterbeleid, bij de opwaardering van de Kaartse Beek op de grens van Brasschaat en Kapellen.

De provincie voerde samen met Kapellen en Brasschaat belangrijke maatregelen uit aan de Kaartse Beek om de regio te verlossen van wateroverlast en het valleilandschap te herstellen met oog voor recreatie en biodiversiteit. Naar schatting kwamen duizend geïnteresseerden kijken en luisteren aan zorgboerderij Meander, die dan ook hun jaarlijks buurtfeest organiseerde.

Masterplan
Vele kleintjes maken één groot. In plaats van de aanleg van één groot overstromingsgebied werd er na overleg en studiewerk bewust gekozen voor een waaier aan multifunctionele ingrepen verspreid in het valleigebied. In 2015 presenteerde de provincie een nieuwe visie voor de Kaartse Beek en dit resulteerde in 2019 ook in een Masterplan voor het open ruimte gebied met als doel het waterbeheer, landschapsherstel, de natuurontwikkeling en de recreatie op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Samen met de lokale besturen en het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de provincie ook gewerkt aan extra recreatie en biodiversiteit. Naast zorgboerderij Meander ligt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de Holleweg en de Elisalei. Hiermee kunnen inwoners van Kapellen de Brusselse Bossen (Kattekesberg) gemakkelijker bereiken en betekent het voor vele scholieren een kortere en veiligere weg tussen de twee gemeenten.

“We zijn tevreden dat we de geboden kansen om ook de verkeersveiligheid te verbeteren en een recreatief pad aan te leggen, ten volle hebben benut”, zei Goele Fonteyn (N-VA), schepen van onder meer mobiliteit in Brasschaat.

Valleigebied
Nieuwe aanplantingen transformeren het valleigebied tot een uitgestrekt weidegebied met veel kleine landschapselementen. Ook de aanleg van vier bijkomende amfibiepoelen gaat de biodiversiteit zeker ten goede komen. In 2018 verwijderde de provincie de houten oeverversteviging aan het stuk tussen de Hoogboomsesteenweg (Kapellen) en de Hoogstraat (Brasschaat) en herstelde zo de natuurlijke oevers. Gelijktijdig werden restanten van 2 stuwen opgebroken om vissen vlotter te laten passeren. Later dat jaar kreeg de beek ook ter hoogte van de Zwemdoklei in Brasschaat een facelift. De provincie verving versleten oeververstevigingen en legde flauwe oevers en plas-dras zones aan achter de voetbalterreinen in Mariaburg-Brasschaat om meer ruimte voor water te creëren. “Gelijktijdig werd het oude bruggetje vervangen door een hogere en bredere fietsbrug, die de doorstroming van het water niet meer mocht hinderen”  merkte de Kapelse schepen voor Ruimtelijke Ordening Koen Helsen (Open VLD) op.

Aan de Kapelsesteenweg werd de beek jaren geleden ingebuisd. In 2019 maakte de provincie van de bouw van een nieuwe supermarkt Delhaize in Mariaburg-Ekeren gebruik om de waterloop terug open te leggen. Ter hoogte van de Jagersdreef-Fabriekstraat was de waterloop eveneens ingebuisd en voorzien van een sluisje dat regelmatig voor opstopping zorgde. In 2022 werd ook hier de beek terug volledig open gelegd.

De brug aan de Zijdefabriekstraat-Moerbeienlaan werd ook vervangen door een hogere brug die sindsdien enkel nog toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. De lokale besturen verhoogden de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers in de Jagersdreef-Fabriekstraat (grens Kapellen-Brasschaat) door bijkomende verkeersdrempels, fietssuggestiestroken en het instellen van een zone 30.

Dit jaar heeft de provincie de laatste werken in de vallei van de Kaartse Beek afgerond. Ter hoogte van de zorgboerderij werden hoge oeverwallen verwijderd, oevers afgeschuind, percelen afgegraven en het oorspronkelijk grachtenstelsel hersteld. Door alle maatregelen kan de vallei nu veel meer water opvangen bij zware regenval. mw

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *