Meer dan 5 500 bomen aangeplant

Brasschaat plantte onlangs meer dan 5 500 struiken en bomen aan op de weides langsheen de Kaartse Beek, achteraan de Linthoutlei.

Het gemeentebestuur draagt onze groene gemeente hoog in het vaandel en plantte daarom in samenwerking met Aralea en het Agentschap voor Natuur en Bos meer dan 5 500 struiken en bomen op deze site. Met deze bebossing van meer dan 2 hectare investeerde de gemeente 17 000 euro. Daardoor werd terug een mooi stukje natuurgebied opgewaardeerd en voor de komende jaren bewaard.

Er werden streekeigen bomen en struiken aangeplant die geschikt zijn voor deze eerder natte bodem zoals Boswilg, Zwarte Els, Zomereik, Gelderse roos en Hazelaar. Er werd een omheining geplaatst om reeën uit de nieuwe aanplant te houden. De aanwezige greppels werden behouden en opengemaakt indien nodig omwille van het landschappelijk en ecologisch belang.

“De aanplant van bomen op nieuwe locaties is van groot belang voor onze gemeente: bomen zorgen voor CO2-opname, absorberen geluid, zorgen voor positieve effecten op onze gezondheid en geven in hete zomers een verkoeling van 2 tot 3 graden. Ook struiken staan bekend als grote (fijn) ‘stof-zuigers’ wat onze luchtkwaliteit ten goede komt. Met de bebossing van de Kaart maken we Brasschaat klaar voor de toekomst.”, stelt schepen van Groen en Natuur Goele Fonteyn.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *