Masterplan Nationaal Park gereed: Industriepark Bosduin omringd door Nationaal Park en geen effectenstudie

KALMTHOUT – Het grenspark Kalmthoutse Heide heeft een masterplan klaar om erkend te worden als Nationaal Park door de Vlaamse regering. Het masterplan is een weergave van alleen positieve elementen waarbij een effectenstudie ontbreekt.

Industriezone Bosduin
Uit het masterplan blijkt dat industriezone Bosduin omringd wordt door Nationaal Park. Industriezone Bosduin ligt tussen het Klein en Groot Schietveld in, zowel het Groot en Klein Schietveld maken volgens het masterplan onderdeel uit van het nationaal park. Daarnaast is de natuurgrond, pal gelegen naast Bosduin, in eigendom van openbare besturen waar een omvorming van het beheerplan bekeken moet worden (bron:masterplan Nationaal Park).
In de toekomst zullen er verbindingen gemaakt worden om de natuur met elkaar te verbinden, aangezien Bosduin tussen Klein en Groot Schietveld ligt kan het niet anders dat Bosduin geraakt wordt.

Europese natuurherstelwet in opmaak
Daarnaast is momenteel de Europese natuurherstelwet in opmaak. Dat is een verordening en dus juridisch bindend. Tegen 2030 moet minstens 20%van land in de Europese Unie hersteld zijn en tegen 2050 alle aangetaste ecosystemen. Europa bepaalt hier wel de methode waarop lidstaten deze doelen bereiken. Ze moeten nationale herstelplannen opmaken. De focus ligt op alle natuurlijke habitats, dus ook gronden buiten natuur en niet alleen die uit vogel- en habitatrichtlijngebieden of Natura2000.

Vergunningen voor landbouw en industrie in toekomst onzeker
Indien het label nationaal park zal worden toegekend zal men zich met name richten op deze gebieden voor natuurherstel vanwege de hoeveelheid natuur die reeds aanwezig is en zal uitbreiden. Omliggende bedrijven zullen in de toekomst zeer waarschijnlijk hinder hebben in verband met verlengen en uitbreiden van vergunningen, dit geldt zowel voor landbouw als industrie.

Effectenstudie ontbreekt
In het masterplan is geen effectenstudie weergegeven waarbij wordt aangeduid wat de effecten zijn op industrie en landbouw. Deze effectenstudie is ook niet uitgevoerd, het masterplan is enkel een weergave een toekomstbeeld inzake toerisme en natuur. Het is een groot gemis dat deze effectenstudie niet is uitgevoerd.

Onzekere toekomst
Indien Grenspark wordt erkend als nationaal park zijn er dus vele onzekerheden. Het is in het dichtbevolkte Vlaanderen niet mogelijk om nog eens 4.000 hectare natuur bij te creëren zonder dat dit ten koste gaat van landbouw- en privategronden en overige gronden. Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos hebben de afgelopen veertig jaar overal wat stukjes natuur gekocht. Die aan elkaar rijgen kan hier alleen via niet-natuurgebieden.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *