Maatregelen tegen sluipverkeer tijdens werken aan Lage Kaart

Op 26 februari werd een verzakking van het wegdek vastgesteld op de Lage Kaart. Om veilig de nodige herstellingen te kunnen uitvoeren, sloten we kort erna de Lage Kaart af tussen Guyotdreef en Augustijnslei. Plaatselijk verkeer is toegelaten, doorgaand verkeer wordt met correcte signalisatie omgeleid via de Bredabaan. De lokale politie stelde jammer genoeg vast dat de omleiding massaal genegeerd werd.

Om het doorgaand sluipverkeer tegen te houden én de veiligheid van de zwakke weggebruiker op de fietsoversteken te garanderen, beslisten gemeentebestuur en lokale politie om, gedurende de herstellingswerken aan de Lage Kaart, alleen nog plaatselijk verkeer toe te laten op de Hoge Kaart van Guyotdreef tot Schagendreef. Op de Schagendreef werden ter hoogte van de Hoge Kaart obstakels op de rijweg geplaatst om sluipverkeer onmogelijk te maken.

Waarom werd deze maatregel genomen?
Bij wegenwerken wikkelen we omleidingsroutes altijd af naar grotere verbindingswegen om de verkeersdruk op lokale woonstraten te beperken en de veiligheid niet in het gedrang te brengen. Wanneer de werken echter op een verbindingsweg zoals de Lage Kaart plaatsvinden, heeft dit vanzelfsprekend een grote impact op alle verkeersstromen en de lokale bewoners. Verbindingswegen zijn immers bestemd om veel en ook zwaar verkeer te verwerken. De keuze om Guyotdreef-Bredabaan-Augustijnslei te nemen was de enige logische.
Na de vaststelling van het massaal negeren van de voorziene omleiding, moesten we ingrijpen. Verschillende opties werden overwogen. Hoewel het afsluiten van de Schagendreef, ter hoogte van de Hoge Kaart, een grote omleiding betekent voor de onmiddellijke bewoners, blijven we achter deze beslissing staan. Het is en blijft de veiligste optie voor alle weggebruikers.
Om deze beslissing toe te lichten, geven we graag de opties mee die overwogen werden, maar uiteindelijk niet zijn toegepast.

Verkeer over Hoge Kaart en Schagendreef blijft mogelijk, uitgezonderd zwaar verkeer
Verkeer vanuit de Schagendreef heeft voorrang op de Lage Kaart, en dat geldt ook voor fietsers. Het fietspad op de Lage Kaart wordt vaak gebruikt, zeker door kinderen en jongeren op weg naar school. De fietsoversteek Lage Kaart/Schagendreef zou te veel onder druk komen te staan bij het openhouden van de Schagendreef. Dat neemt een sterk verhoogd risico met zich mee op fietsongevallen met mogelijk zware verwondingen.
Uit ervaring weten we dat zwaar vervoer een opgelegd doorgangsverbod vaak bewust negeert. De onvermijdelijke aanwezigheid van zwaar vervoer verhoogt het gevaar aan de eerder vermelde fietsoversteek alleen maar.
Puur uit veiligheidsoverwegingen, voornamelijk naar fietsende schoolkinderen, werd deze optie dus niet weerhouden.

Schagendreef afsluiten, Hoge Kaart openstellen in beide richtingen tot aan Hoogboomsteenweg met uitzondering voor zwaar verkeer.
Verkeer vanuit de Hoge Kaart heeft voorrang op het verkeer op de Hoogboomsteenweg. Op de Hoogboomsteenweg loopt een dubbelrichtingsfietspad dat vooral in de ochtend- en avondspits druk gebruikt wordt. Alle verkeer van de Lage Kaart volledig afleiden naar de Hoge Kaart, houdt onmiskenbaar hoge veiligheidsrisico’s in op levensbedreigende ongevallen door het kruisen van dat dubbelrichtingsfietspad.
Personenwagens kunnen bovendien door de versmalling onmogelijk elkaar kruisen op de Hoge Kaart ter hoogte van de Schagendreef. Deze maatregel werd wel overwogen, maar om zeer duidelijke veiligheidsrisico’s niet toegepast.

Hoge Kaart volledig afsluiten
Wellicht de meest veilige en duidelijke maatregel is het afsluiten van de Hoge Kaart aan Guyotdreef én Hoogboomsteenweg. Toch besloten we dit niet te doen. De impact op de omgeving en de lokale bewoners zou hierdoor veel te groot worden.

meer info: dienst Infrastructuur & mobiliteit | T 03 650 29 30

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *