Lokale afdeling Fietsersbond Kapellen gaat van start


De afgelopen jaren heeft de fiets een enorme opgang gekend, ook in Kapellen. Het aantal fietsers is spectaculair toegenomen, zowel lokaal als bij de dagelijkse pendelaars die via fietssnelwegen naar de stad en de haven trappen. Het ziet er naar uit dat deze groei nog zal aanhouden. De luchtkwaliteit en de klimaatverandering liggen voor een deel aan de basis van deze evolutie, maar de grote voordelen – geen files, betere conditie en de kostprijs – spelen zeker mee. De nadelen – voornamelijk weersomstandigheden – worden tegenwoordig ook vlot opgevangen door aangepaste kledij.
Deze groep weggebruikers was tot nog toe niet georganiseerd en had daardoor geen kanaal om haar noden en verzuchtingen naar buiten te brengen. Begin 2019 hebben een aantal vrijwilligers zich verenigd om hierop een antwoord te bieden. De groep werd door de Fietsersbond erkend als lokale “afdeling Kapellen” en boekte in het eerste half jaar van haar werking al enkele successen: een nieuwe fietsstraat; een vertegenwoordiging in de Milieuraad en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. De missie is om op een constructieve manier mee te werken aan de mobiliteit in Kapellen. De fiets wordt daarbij centraal gesteld, en gezien als een volwaardig vervoermiddel dat een logische eerste keuze is voor korte en middellange verplaatsingen in en om de gemeente.
Op naar een echte fietscultuur
De acht leden van de kerngroep zijn duidelijk: ”Kapellen heeft nood aan een duurzaam en vooruitstrevend mobiliteitsbeleid. Als fietsers kunnen wij een deel van de oplossing bieden. Onze vereniging is een aanspreekpunt, waar alle fietsers zaken zoals onduidelijke signalisatie of gevaarlijke punten kunnen melden. We leggen de vinger op knelpunten in de gemeente. Enkele voorbeelden: onveilige oversteekplaatsen, hagen die tot over het fietspad groeien, overvolle fietsenstalling aan het station enz. Daarnaast zoeken we ook mee naar manieren om Speed Pedelecs en alle weggebruikers veilig en comfortabel samen in hetverkeer een plaats te geven”.
De achtkoppige kerngroep heeft de afgelopen maanden veel voorbereidend werk geleverd, zodat op 19 september het echte startschot van de “Fietsersbond Kapellen” kon gegeven worden. Onder ruime belangstelling werd het beleid van de Fietsersbond Vlaanderen gepresenteerd, en werden de lokale prioriteiten toegelicht. De week van de mobiliteit was hiervoor het uitgelezen moment. De kerngroep hoopt de volgende jaren in onze gemeente een echte fietscultuur te kweken. “Wanneer zowel fietsers als beleidsmakers weten dat ze aan ons een constructieve en waardevolle partner hebben, is onze missie geslaagd”, besluiten de initiatiefnemers.
Info: www.fietsersbond.be/kapellen – kapellen@fietsersbond.be – Peter Verboven: 0486/41.50.06

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *