Lillo wacht op start van Masterplan in april volgend jaar


In het Havencentrum te Lillo werd donderdagavond 21 juni  uitleg gegeven door het district over het Masterplan Lillo. Dat bestaat uit twee fases: de aanleg en verbetering van waterleiding en riolering en de dijkverhoging met de sloop van de oude haven en de aanleg van een nieuwe. De voorlichting stond onder leiding van Liesbeth Sleymer en Frederik Bruneel van het Polderdistrict. De werken aan riolering en bestrating starten in april van volgend jaar. Eerst volgt een bezoek aan de bewoners om de afkoppeling te bespreken en een kostenraming op te maken. Wie dit wil kan de werken zelf uitvoeren. Anders wordt een aannemer aangesteld. Via subsidies en tegemoetkomingen van de overheid, wordt een en ander betaald.
Het is de bedoeling een gescheiden afvoer tot stand te brengen. Ten eerste voor het regenwater en ten tweede voor het afvalwater. Dat laatste zou via een kleine zuiveringsinstallatie aan de Scheldelaan grotendeels gezuiverd worden. Het regenwater kan hergebruikt worden, of infiltreren in de grond , op eigen of openbaar domein . Het oppervlak wordt waar dit kan zo “groen” als mogelijk gemaakt. Er kan ook een buffering gebeuren op privéterrein of op collectief domein. Denk aan de vestinggrachten.
De tweede fase houdt wegeniswerken en dijkverhogingen in. Er wordt getracht de straten en pleinen op hetzelfde niveau te brengen, wat het wandelen bevorderd, zeker met rolwagens. Alles moet klaar zijn in de zomer van 2022. De uitvoering van de historische stervorm, vergt de bouw van een bolwerk op de plaats van het oude haventje dat uit 1905 dateert. De oorspronkelijke vesting werd aan gelegd onder burgemeester Marnix van Sint Aldegonde en de Prins van Oranje, nog voor de val van Antwerpen in 1585 (bezetting door de Spanjaarden).
Vragen van bewoners gingen over (voorlopige) parkeerplaatsen, de aanleg van de Havenmarkt, de speeltuin en de toekomst van de horeca. (sdl)
Overzicht
De verantwoordelijken stuurden vrijdagmorgen nog een overzicht van de uit te voeren werken: Start uitvoer fase 1: april 2019; Er komt een bewonersparking met 33 parkeerplaatsen. In fase 1 komt er ook een tijdelijke parking met 22 parkeerplaatsen. In fase 2 (die nog wordt ontworpen) zal men in Lillo extra parkeerplaatsen voorzien voor bewoners omdat dan die 22 tijdelijke plaatsen vervangen worden door een gedeelte van de helling naar de nieuwe haven. Er komen dus vanaf fase 2 dan nog extra plaatsen in Lillo. De parkeerplaatsen zijn enkel voor bewoners en laden en lossen. Er komt een sorteerstraatje. In fase 2 worden de dijkwerken uitgevoerd, het plein en de helling naar de dijk aangelegd en de nieuwe haven gebouwd. Hier is momenteel een GRUP voor in opmaak.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *