Lezing hkk het Zuidkwartier: door Prof. Han Leune over het “fort Sint Martijn op Hoogerwerf”


Op 30 oktober a.s. om 10.00 uur bij Hotel Dekkers in Ossendrecht organiseert heemkundekring het Zuidkwartier haar 4e lezing van dit jaar. Dit keer wordt de lezing gegeven door prof. Han Leune. Onderwerp is Fort Sint Martijn op Hoogerwerf.

In het gebied tussen het westen van Brabant en het oosten van Zuid-Beveland lag in de 17de eeuw op het schoreiland Hoogerwerf, nabij Zandvliet, het fort Sint Martijn. In de Anna Mariapolder herinneren de polderwegen “Fortweg”en “Sint Martijnsweg” aan het bestaan ervan. De vesting lag op een strategisch gezien belangrijke plaats in de verbinding tussen de Schelde en de Rijn.

De geschiedenis van het fort trok in de jaren tachtig van de vorige eeuw de aandacht van de Heemkundekring “Het Zuidkwartier”. De Werkgroep Archeologie van deze kring trachtte de locatie te traceren. In het blad “Tijding” verscheen er in 1988 (aflevering nr. 3) een artikel over van Eugene Jansen. Er bleven vele vragen onbeantwoord. Wanneer en door wie werd het fort gebouwd? Waar lag het precies? Hoe zag het eruit? Welke rol speelde het in de Tachtigjarige Oorlog? Hoe werd het bestuurd? Hoeveel militairen verbleven er? Is de vesting ooit belegerd? Hoe werd het fort gefinancierd? Wat is er bekend over de leefomstandigheden? Wanneer en hoe kwam er aan het fort een einde?

Onlangs is een boek verschenen waarin op basis van veelomvattend en diepgaand bronnenonderzoek deze en nog veel meer vragen zijn beantwoord. Het is geschreven door Prof. Dr. Han Leune, die eerder boeken schreef over de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek. Voor bijzonderheden over zijn persoon en zijn werk wordt verwezen naar zijn website: www.hanleune.nl.
De auteur verzorgt er op 30 oktober 2011 van 10.00 tot 12.00 uur een lezing over in Hotel Dekkers, Zr Marie Adolphinestraat 6 te Ossendrecht.

Het boek (dat 653 bladzijden omvat) kan dan voor € 25 worden gekocht.

Heermkundekring het Zuidkwartier nodigt iedereen (dus óók niet-leden) van harte uit om naar deze lezing te komen. De toegang tot deze lezing is gratis.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *