Lantis maakt Oosterweel weer toonbaar

Het kruispunt Oosterweel, zoals het wordt gepland met de kerk en de vernieuwde kreek die dwars door het dorp liep en die nog bestaat. Het havenfietspad dat over de Scheldedijk naar Lillo voert loopt vlakbij

 BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO – OOSTERWEEL – Op 30 april ll diende Lantis een vergunningsaanvraag in bij de Vlaamse Regering die haar moet toelaten om te starten met de grote Oosterweelwerken op Rechteroever. In juni volgt het openbaar onderzoek, het moment waarop de burger kennis kan maken met de plannen uit de aanvraag. Ondanks de beperkingen die voortvloeien uit de COVID-19 maatregelen, neemt bouwheer Lantis zijn verantwoordelijkheid om de burgers zo goed mogelijk te informeren over de ingediende Oosterweelplannen.

Zonder COVID-19 had Lantis de voorbije weken een tiental Ringdagen georganiseerd, om de Antwerpse burgers de kans te geven zich grondig te informeren over de geplande Oosterweelwerken op Rechteroever. Uiteraard zijn deze geannuleerd en was het zaak een plan B uit te werken, rekening houdend met de huidige gezondheidsmaatregelen.
 
Het door Lantis uitgewerkte plan B is er op gericht maximaal informatie te verspreiden én open en transparant te antwoorden op de vragen van de burgers. Het plan omvat verschillende fases.
 
In de loop van deze week zal een 8 pagina’s tellende folder huis-aan-huis bedeeld worden in groot Antwerpen. In de folder vinden burgers de basisprincipes van de Oosterweelverbinding terug, informatie over het waarom van de werken en wat deze precies inhouden. Voor sommigen wordt dit een eerste kennismaking met het Oosterweelproject dat na 2017 werd uitgetekend, anderen zullen beter op de hoogte zijn. 
“Wat het kennisniveau van de burger ook is, vragen over het project zijn niet te vermijden. Die willen we uiteraard beantwoorden”, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. “We bieden de Antwerpenaar de mogelijkheid om een virtueel gesprek of een telefoontje aan te vragen met een van onze experten. Tijdens een dergelijk 1-op-1 gesprek kunnen we specifiek inzoomen op bekommernissen of vragen die er leven.”
  
Via de folder die deze week in de bus valt, wordt de burger verwezen naar de website www.oosterweelverbinding.be. Daar kan hij een online afspraak inboeken met één van de Oosterweelexperts binnen Lantis, tijdens de virtuele zitdagen. Deze zitdagen worden ingepland tussen 25 mei en 4 juni, net voor de start van het openbaar onderzoek. 
Tijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 5 juni tot 4 juli, lanceert Lantis de tijdelijke website www.oosterweelplannen.be. Daarop kan de burger vanaf 5 juni alle 1700 plannen en documenten terugvinden die beschrijven hoe de mobiliteit en de leefbaarheid in Antwerpen de komende tien jaar grondig zal verbeteren. 
In die periode kunnen burgers bezwaren en standpunten over de aanvraag formuleren via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 
Deze initiatieven die genomen worden door Lantis, zullen nog verder worden aangevuld door communicatieactiviteiten die de stad Antwerpen opzet. (SDL)

Groenendallaan

 (FOTO: LANTIS)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *