Laboklas ontruimd bij Pito Stabroek na ongelukje

spotlight-pito


Een foutje in een van de laboratoriumklassen van het Pito leidde tot evacuatie van een deel van de school. Een chemisch product was in de riolering terecht gekomen en zorgde voor stankoverlast. Niemand raakte gewond.
Even voor half vier liep het fout in een van de vele laboratoriumklassen van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs. De inhoud van een potje ethylacrylaat kwam per ongeluk in de riolering terecht. Onmiddellijk ontstond een doordringende zure stank. De leerkracht sloeg alarm. Ethylacrylaat is een ontvlambare heldere vloeistof met een doordringende zure geur. De stof wordt in de chemische sector gebruikt bij de aanmaak van polymeren.
“Direct lieten we het noodplan in werking treden. We zitten hier dan ook met meer dan 1350 leerlingen tientallen personeelsleden. De hulpdiensten werden verwittigd. Brandweer en politie waren vlug aanwezig. Tegelijkertijd schakelden we ook het antigifcentrum in”, aldus directrice Kathleen Van Wesenbeeck. “Ethylacrylaat mag niet in de leidingen terecht komen. Zowel leerkrachten als leerlingen die met deze stof werken, weten dat. Toch moet er iets zijn misgelopen. Wat er precies is gebeurd, weten we nu nog niet. Vrijdag, bekijken we stap voor stap wat er precies is gebeurd”, laat de directrice weten.
“Wanneer we zo’n alarm van een leerkracht krijgen, is het een kwestie van zo vlug mogelijk het noodplan in werking te stellen. Het incident gebeurde even over half vier. Voor veel leerlingen zat de schooldag er dan net op. Andere klassen hadden nog wel les. Vijftig à zestig leerlingen werden direct geëvacueerd. Op dat moment weet je als directie niet hoe ernstig de zaak is. Daarom neem je geen risico’s”, benadrukt Kathleen Van Wesenbeeck.
De Antwerpse brandweer was binnen de kortste keren ter plekke met de grote middelen. Leerlingen en personeel werden op afstand gehouden. Brandweerlui in beschermkledij en gewapend met de nodige meetapparaten trokken de klassen in. Al vlug werd duidelijk dat er wel felle stankhinder was, maar dat er geen direct gevaar was voor de veiligheid van alle aanwezigen. De stank was wel merkbaar tot een stuk op straat. Enkele buren hadden er last van.  Commandant Dirk Verschueren van de Antwerpse brandweer coördineerde de hulpactie. “Er is inderdaad een foutieve handeling gebeurd met ethylacrylaat. Dat kwam jammer genoeg in de riolering terecht. Mijn mensen zijn nu volop bezig met de nodige metingen te doen. Het incident is beperkt tot stankhinder. We gaan de rioleringen spoelen. Zo wordt het goedje verdund en verdwijnt de stank”, verzekerde commandant Verschueren. Vrijdag, gaan de lessen voor alle leerlingen gewoon door zoals altijd”, laat directrice Van Wesenbeeck nog weten.
Hinder in en rond Pito
De laboratoriumfout gebeurde op een ongelukkig moment. De avondspits was net begonnen en dat betekent dat het centrum van Stabroek geconfronteerd wordt met de dagelijkse structurele file. De Stabroekse politie had dan ook de handen vol om alles in vlotte banen te leiden en ervoor te zorgen dat de hulpdiensten ter plekke geraakten. De bussen voor de leerlingen zaten vast of geraakten niet van de schoolparking weg. Tegen vijf uur konden de meeste leerlingen naar huis vertrekken. De jongeren die in allerijl werden geëvacueerd uit het gebouw waar het incident plaatsvond, moesten langer blijven. Rond vijf uur mochten ze in groepjes van tien en onder begeleiding van iemand van de brandweer hun spullen in de klas gaan ophalen. EVDW

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *