Laatste gemeenteraad voor burgemeester Alida De Bie

De gemeenteraad van maandagavond 17 december 2012 was voor burgemeester Alida De Bie de laatste van haar actieve politieke loopbaan.
De raad die dit ditmaal zeer kort was en al na 15 minuten, om 20.15 uur, afgelopen was verliep zeer vlot. De bijzonderste punten waren de stemming van de voorlopige twaalfden voor de maand januari 2013, de goedkeuring van alle retributiereglementen zonder wijzigingen en de bevestiging van de aankoop door de gemeente van vastgoed in Hoevenen. Alle punten werden eenparig goedgekeurd.
Goed nieuws werd nog gebracht door Lutgarde Matthyssen en Fons Holemans zij konden melden dat Stabroek zich aan een dividend mag verwachten van Iveka ten bedrage van 123.000 euro en Infrax zal op 31 december onze kas spijzen met een dividend van 254.000 euro.

Afscheid van de actieve politiek
Na de korte raad nam gemeentesecretaris Luc Joppen het woord en gaf op zijn eigen wijzen een kort overzicht. Zo nodigde hij alle oude en toekomstige gemeenteraadsleden en schepenen uit op de nieuwjaarsreceptie van het gemeentepersoneel op 11 januari 2013. Historisch en volgens Luc nog nooit gezien is de stoelendans op 2 januari 2013, niet minder dan 15 zitjes in de gemeenteraad krijgen een nieuw raadslid. Ook enkele zeer vertrouwde gezichten verdwijnen van het politiek toneel: Lutgarde Matthyssen, Alex Bastiaenssens, Rudi Staes, Pierre Bels en Marth Wynants nemen op 31 december afscheid. Als laatste in het lange rijtje sprak Luc afscheidnemend burgemeester Alida De Bie aan.
Alida is momenteel de politieke ouderdomsdeken met een 30 jarige carrière in de Stabroekse politiek, waarvan 6 jaar als oppositieraadslid, 6 jaar als schepen en 18 jaar als burgemeester. Het was volgens Luc een periode van ‘geduld en wachten’. Zo moest er meermaals gewacht worden op de burgemeester, maar ook Alida moest geduld aan de dag leggen, zo stelde ze 30 jaar geleden al voor om een volledig gescheiden fietspad aan te leggen langsheen het Hoogeind en kijk na 30 jaar neemt men volgend jaar aanvang met de uitvoering ervan. Toen Alida 18 jaar geleden aantrad als burgemeester wou ze werk maken van het herinrichten van de oubollige trouwzaal en kijk na 18 jaar heeft de trouwzaal enkele maanden geleden een mooie metamorfose ondergaan.
Na de toespraak namen de fracties nog even het woord om hun dank uit te drukken voor de voorbije samenwerking.
Als laatste nam burgemeester Alida De Bie afscheid van de gemeenteraad en dankte ook iedereen, de nieuwe levensfase die voor Alida na 31 december begint, zal vooral gewijd worden aan haar gezin en meer bepaald hun zes kleinkinderen. Een mooie ruiker bloemen gevolgd door een staande ovatie van alle aanwezigen was de mooie afsluiter van de laatste raad na 18 jaar onafgebroken burgemeesterschap.
In een afsluitende drink nadien werden de 15 uittredende gemeenteraadsleden nog met een geschenkje bedankt voor hun inzet.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.