Inwoners Lillo niet gelukkig met nieuwe plannen voor een grondige vernieuwing


“Wat we nu nodig hebben is rust en geen nieuwe ingrijpende werken”
Vanaf september 2018 gebeuren in Lillo anderhalf jaar lang weg- en rioleringswerken en daarop aansluitend nog eens anderhalf jaar lang dijkverhogingwerken. De timing zien zowel de horeca als de plaatselijke bewoners niet zitten. “We zijn niet tegen nieuwe straten maar voer beide werken samen uit. Lillo opnieuw voor lange tijd moeilijk bereikbaar maken is geen optie. We hebben nood aan een periode van rust. Bovendien heeft de horeca het al moeilijk en dit kan er voor sommigen echt te veel aan zijn” klinkt het bij de plaatselijke horeca.
In september volgend jaar gaan in Lillo, voor een periode van anderhalf jaar, alle straten op de schop. De stad wil dat voetgangers er in de toekomst baas zijn en vernieuwt de verouderde wegenis van alle straten en het Kazerneplein. Wie dacht dat na de wegeniswerken er terug een periode van rust zou aanbreken is er aan voor de moeite. Onmiddellijk na het afronden van de weg- en rioleringswerken start het Vlaams Agentschap Waterwegen en Zeekanaal er dijkverhogingwerken en het verplaatsen van het haventje. Ook deze werken zullen anderhalf jaar duren. Vooral de timing zit de bewoners, en de plaatselijke horeca, dwars. “Lillo zal vanaf eind 2018 tot midden 2021 een bouwwerf zijn. Ze beloven wel om de werken in fasen uit te voeren maar ik ken dat” zegt Mil Boriau van het café “De Zeven Saeligheden” op de Havenmarkt. Hij staat er vanaf april dit jaar achter de tapkast. “Had ik dit geweten was ik er nooit aan begonnen. De nog lopende werken aan de Scheldelaan gebeuren ook in fasen maar bezoekers geraken nauwelijks tot in Lillo. Mijn omzet is al met zestig procent gedaald. Met opnieuw drie jaar extra werken kan ik de boel sluiten want nog eens drie toeristische seizoenen missen is er te veel aan”.
Planning aanpassen
Achilles Van der Donck, uitbater van het Landshuis op de Havenmarkt, hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren. “Iedereen zal het moeilijk krijgen en creatieve oplossingen moeten zoeken. Lillo heeft, in 1586, al de 80-jarige oorlog overleefd en zal dit ook wel te boven komen. Ik begrijp echter niet waarom er drie jaar moet gewerkt worden. Volgens mij kunnen de werken kunnen perfect samen gebeuren. De wegenwerken op de Scheldelaan zijn nog niet afgerond of er komen al nieuwe werken op ons af. Gun ons eerst een verdiende rustperiode zodat we kunnen zoeken naar oplossingen”. Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA) is ook niet gelukkig met de timing. “De weg- en rioleringswerken zijn voor rekening van de stad en de dijkverhogingwerken gebeuren in opdracht van het Vlaams gewest. Bedoeling was om beide werken samen uit te voeren. Waarom hiervan afgestapt is mij niet duidelijk maar ik wil alle betrokken partijen samen rond de tafel om een nieuwe timing op te stellen. Eventueel kan de stad haar weg- en rioleringswerken misschien wel uitstellen”.
Bewonersparking
Lillo zelf wordt een voetgangersgebied waar bewoners enkel met de wagen tot aan hun woning mogen komen om te laden en te lossen. Nadien moeten alle wagens gestald worden op een bewonersparking aan de rand van het dorp. Inwoner Jos van Aerde denkt dat de bewonersparking, met een dertigtal plaatsen, ontoereikend is. “In Lillo staan 41 woningen en 7 garages. Als minimumnorm moet je toch rekenen op 1 auto per woning. Daarnaast is het onduidelijk of er parkeerplaatsen voor gehandicapten toegelaten zijn aan de woningen. Bovendien zullen er in de toekomst meer elektrische wagens komen die thuis opgeladen worden”. Projectleider Frederick Bruyneel zal de opmerkingen van de bewoners onderzoeken en nadien komt er nog een nieuwe infoavond.

het goedgekeurde masterplan

Wie betaalt wat?
Nieuwe wegenis (stad)
Rioleringswerken (Rio-link
Afkoppelingen (Rio-Link)
Afvalwaterleiding op privé (eigenaar)
Weetjes
-Een kleine 30 inwoners woonde de bijeenkomst in de aula van het Havencentrum Lillo bij.
-De eerste fase bestaat uit de aanleg van straten en een gescheiden riolering (hemelwater-afvalwater) (ook een nieuw plein, een bewonersparking, uitbreiding bezoekersparking, vorming gedeelte van bastion)
-De tweede fase bestaat uit de dijkwerken, de aanleg van de vestingwallen in stervorm, en de aanleg van de nieuwe buitengaatse haven.
-De eerste fase start in het najaar van 2018. Zij duurt één tot anderhalf jaar (te vergelijken met heraanleg Zandvlietse Hoek).
-Huizen en horeca blijven zoveel als mogelijk bereikbaar
-Het bestaande haventje blijft tot de nieuwe haven klaar is.
-Agentschap Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal en Onroerend Erfgoed  zijn overeengekomen om constructief samen te werken om het masterplan te realiseren, inclusief haven.
-De bouw van de dijk op Sigmapeil, de aanleg van de  bastions en van de nieuwe haven is nog onzeker. De start der werken hiervoor is nog onduidelijk! De ontwerpfase moet zelfs nog opgestart worden, dus over de timing van de realisatie is het nog koffiedik kijken.

 

 
 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *