Intensievere samenwerking met scholen voor drugpreventie

BRASSCHAAT – Om het drugbeleid in de scholen en het recent opgestelde actieplan tegen drugs kracht bij te zetten, gaan de gemeente en alle scholen nog intensiever samenwerken. Elke school zal daarin eigen accenten blijven leggen in sensibilisering en sanctionering. “Alleen door intensieve samenwerking kunnen we samen het hoofd bieden aan deze groeiende uitdaging”, zegt schepen van onderwijs Inez Ven.

Vlak voor de zomer kondigde Brasschaatse burgemeester Jan Jambon aan de toenemende drugproblematiek op scholen gestructureerd te gaan aanpakken. Dat met een stuurgroep waarbij politie, onderwijs, jeugdwerkers en sociale diensten betrokken werden. De afgelopen weken en maanden is daarrond stevig gewerkt, vooral dan op preventief vlak.Dat luik van het actieplan is ondertussen een aanvulling op de reeds toegenomen politiecontroles en moet de scholen eveneens in staat stellen eigen accenten te leggen in het preventiebeleid binnen de schoolmuren. Uit het intensieve overleg tussen de scholen en andere actoren is gebleken dat er een heel aantal gemeenschappelijke standpunten zijn bovengekomen, waarop dan ook stevig de nadruk zal gelegd worden in élke school.

Zo moet de school een veilige plek zijn voor iedereen, waardoor drugs of andere genotsmiddelen er geen plek hebben. Als een leerling dan toch met een verslavingsproblematiek zit, moet het in een vertrouwde omgeving op de school zelf terechtkunnen voor persoonlijke opvang. De scholen zien voor zichzelf ook een belangrijke taak weggelegd in het weerbaar maken van jongeren. Zo is er veel sociale druk, waardoor sommigen de eerste aanraking met drugs niet kunnen afwenden.

Positieve aanpak
Daarnaast willen de scholen vooral de nadruk leggen op een positieve aanpak van leerlingen die betrapt worden. Met respect voor de privacy, maar eventueel met de nodige sancties indien de problematiek blijft aanhouden bij het individu. Nauw netoverschrijdend overleg én een functie als ‘doorgeefluik’ aan de politie moeten zorgen voor een kader dat de trends blootlegt, maar ook zorgt dat er binnen de schoolmuren geen politionele praktijken hoeven toegepast te worden.

Alle ouders van de schoolgaande jongeren zullen een brief ontvangen waarin die keuzes worden toegelicht. Op die manier proberen we op een heldere en duidelijke manier aan te geven hoe we samen aan de slag gaan om deze uitdijende problematiek aan te pakken.

Bij de politie van Brasschaat kwamen in het verleden al signalen binnen over een stijgende drugproblematiek. Ook vanuit de scholen, terwijl daar vroeger eerder een perceptie was dat het probleem zich daar niet voordeed. Daarom werd in samenspraak met al de betrokken actoren het drugpreventie- en actieplan 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *