Innovatiehub NextGen Demo klaar om circulaire pioniers te verwelkomen

HAVEN/REGIO – Met de aankondiging van de plasticrecyclagefabriek van PureCycle, is de invulling van het eerste deel van NextGen District, de hotspot voor circulaire economie in het hart van de Antwerpse havensite, afgerond en gaat nog dit jaar de eerste spadesteek de grond in. Vandaag lanceert Port of Antwerp-Bruges een tweede bevragingsprocedure voor de kavels die beschikbaar zijn binnen NextGen Demo.
Deze innovatiehub maakt deel uit van NextGen District en is gericht op pioniers die ruimte en ondersteuning zoeken om hun projecten te kunnen testen alvorens ze op te schalen naar een commercieel niveau. Dankzij de input en reacties naar aanleiding van de eerste oproep, eind 2021, is het aanbod nu verder verfijnd en afgestemd op de specifieke behoeften van demonstratoren.

Wereldwijde gamechangers

De aantrekkingskracht van NextGen District heeft ondertussen wereldwijde pioniers binnen de circulaire proces- en maakindustrie aangetrokken, die er ‘end-of-life-producten’ een tweede of derde leven geven. Zo investeert het Amerikaanse Plug in een groene waterstoffabriek, gaat Bolder Industries autobanden recycleren, zet Ekopak zich in voor circulair waterverbruik en zullen dankzij Triple Helix polyurethaanschuim en PET-schaaltjes worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Daarbovenop bevestigde PureCycle vorige week een grootschalige investering in een fabriek die polypropyleen (PP) zal recycleren. ​ Met deze gamechangers is de invulling van het eerste deel van NextGen District nu voltooid en zal dit jaar nog gestart worden met de bouw van de faciliteiten .

Synergieën

Voor de invulling van NextGen Demo zoekt Port of Antwerp-Bruges kandidaten (start- en scale-ups, spin-off bedrijven en pilootprojecten) die actief zijn in de duurzame en innovatieve chemie- en energietechnologie. Specifiek is er een focus op technologieën binnen vier domeinen: Waste-to-X (chemicaliën/brandstoffen), CCU (Carbon Capture & Utilisation), biogebaseerde technologieën en opslag van hernieuwbare energie en H2-technologieën.

Het industriële havennetwerk met wereldwijde topspelers en het ecosysteem zullen bijdragen aan synergieën tussen de spelers op NextGen Demo, NextGen District en de overige havenbedrijven. Daarnaast zijn de logistieke toplocatie, aanwezige randinfrastructuur, begeleiding op maat bij de doorgroei naar een commercieel niveau en mogelijkheid tot financiële ondersteuning extra redenen voor kandidaten om zich kenbaar te maken. Bovendien werd het concept en aanbod nog verder verfijnd en afgestemd op de specifieke behoeften van de demonstratoren op basis van reacties naar aanleiding van de eerste kandidaatoproep eind 2021.

Bevragingsprocedure

Port of Antwerp-Bruges doet daarom een tweede oproep aan circulaire pioniers om hun projectvoorstellen via de website in te dienen tegen ten laatste 31 maart 2023. De oproep geldt zowel voor kandidaten die meteen een demonstratie kunnen starten, als voor kandidaten die eerst nog een beperkte voorbereiding nodig hebben alvorens over te gaan naar de demonstratiefase. Na beoordeling van de schriftelijke projectvoorstellen en een mondelinge toelichting door de kandidaten, volgen onderhandelingen en beslissing tot toekenning van een concessie of een voorbereidingstraject, gevolgd door de ondertekening van de concessieovereenkomst of Letter of Intent. ​

Voor meer info over de precieze scope, de voorwaarden en de technische specificaties: NextGen Demo | Port of Antwerp-Bruges (portofantwerpbruges.com)

©Port of Antwerp-Bruges

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *