Infovergadering grondwaterproblematiek Berendrecht

Op 7 december licht de provincie Antwerpen de studie toe i.v.m. de wateroverlast in Berendrecht. In de Dorpsbeekstraat en omliggende straten, kampen sommige mensen met vochtige kelders door hoog grondwater.De provincie Antwerpen werd drie jaar geleden de waterloopbeheerder van de ‘Dorpsbeek’ en ondertussen ook van de ‘Zoutebeek’. Het districtsbestuur vroeg aan de provincie om een oplossing voor de wateroverlast te zoeken binnen haar bevoegdheden. Tijdens het watercafé in 2015 heeft de provincie samen met het district en de bewoners een paar scenario’s uitgewerkt die een impact op de waterhuishouding zouden kunnen hebben.

Welke scenario’s werden onderzocht?
Een studiebureau heeft onderstaande oplossingen grondig bekeken:

  • Zoutebeek dieper maken. Door de Zoutebeek dieper uit te graven, kan het water ook naar het noorden stromen. Zo zouden we een lager peil krijgen in het zuiden, aan het einde van de getroffen Dorpsbeekstraat.
  • Nieuwe grachten in het Reigersbos. Als de oude grachtenstructuur in het Reigersbos kan hersteld worden en er wordt een nieuwe gracht gegraven naast de Sint-Jan Baptiststraat, zou het grondwaterpeil kunnen dalen in het Reigersbos en daarrond.
  • Dorpsbeek dieper maken. In de Dorpsbeek wordt slib geruimd en plaatselijk uitgegraven. Dit kan een gunstig effect hebben op het peil in de Dorpsbeek, maar ook op het grondwaterpeil in de buurt van de beek.

De resultaten zijn nu gekend en zullen worden toegelicht tijdens de infovergadering op donderdag 7 december om 19.30 uur in het districtshuis, Antwerpsebaan 140 in Berendrecht.

Gelieve uw aanwezigheid wel te bevestigen ten laatste op 5 december. Dit kan:via het inschrijvingsformulier van de provincie Antwerpen; via het mailadres van districtshuis Berendrecht of telefonisch op het nummer 03 289 28 00

 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *