ICT-samenwerking politiezones Antwerpen en Brasschaat: Pilootproject Mobile Office as a Service

BRASSCHAAT – Als allereerste politiezone in de regio testte de politiezone Brasschaat ‘Mobile Office as a Service’ van de politiezone Antwerpen. Dankzij dit product kunnen medewerkers tijd en plaats onafhankelijk werken, zowel op het terrein, als van thuis uit.


De politiezone Brasschaat wil steeds blijven inzetten op slimmer blauw op straat. Daarnaast is een
moderne ICT-structuur als onderdeel van innovatie iets waar de politiezone Brasschaat nog meer wil
op inzetten.
In 2020 ondertekende de politiezone Brasschaat daarom een interzonaal samenwerkingsakkoord over
FOCUS met de politiezone Antwerpen. FOCUS is een verzamelnaam van applicaties die medewerkers
binnen de politie in staat stellen om , ongeacht de werkplek en het tijdstip, toegang te hebben tot alle
mogelijke informatie die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Dankzij FOCUS kunnen
medewerkers vandaag de dag op het terrein via een beveiligde connectie databanken raadplegen,
krijgen zij aandachts-/controlepunten in real time op hun smartphone en kan de administratieve
afhandeling van domiciliecontroles versneld en vereenvoudigd gebeuren. Dit alles verbetert de
dienstverlening aan de burger aanzienlijk en houdt ook een behoorlijke efficiëntiewinst in voor de
ploegen: minder verplaatsingen naar het commissariaat, meer op het terrein, minder administratie
achteraf, … Dankzij het samenwerkingsakkoord werd het voor de politiezone Brasschaat mogelijk om
als bevoorrechte partner mee in te stappen in de verdere technologische ontwikkelingen van FOCUS
en aanverwante producten.
Sinds twee jaar zet de politiezone Brasschaat ook meer in op een bredere uitrol van afstandswerken,
zowel voor operationele als burgermedewerkers. De coronapandemie en het verplichte thuiswerk
hebben hierbij als katalysator gewerkt. Begin 2021 vond de politiezone Brasschaat zich op een
kruispunt voor de verdere implementatie van dat plaats en tijd onafhankelijk werken en ging men op
zoek naar een performante, gebruiksvriendelijke en toekomstgerichte tool die voldoet aan de
specifieke behoeften van politie én tegelijkertijd rekening houdt met de complexe structuren en
veiligheidskwesties van de ICT-infrastructuur in een politieomgeving.
De oplossing bleek binnen handbereik te liggen. De Directie ICT van de politiezone Antwerpen
ontwikkelde Mobile Office as a Service, in het kader van het zogenaamde BRABO-werken (tijd en plaats
onafhankelijk werken) binnen de politiezone Antwerpen. Concreet houdt dit in dat medewerkers
dankzij Mobile Office as a Service met één enkele log-in toegang hebben tot alle toepassingen en
netwerkstructuren. Achterliggend worden meerdere processen op gang gebracht, waarvan de
eindgebruiker geen invloed ondervindt op het gebied van performantie, stabiliteit en snelheid.

Politiezone Brasschaat had als eerste zone buiten Antwerpen de mogelijkheid om de tool te testen en
te implementeren. De winst voor de politiezone Brasschaat is groot: behalve de tool an sich, kan er
gebruik gemaakt worden van het sterk uitgebouwde en beveiligde netwerk van de politiezone
Antwerpen, inclusief de helpdeskondersteuning bij problemen met de omgeving. Bovendien monitort
de politiezone Antwerpen permanent het risico op cyberattacks (ISO-certificaat inzake security).
Korpschef Barbara Cloet en projectmanager Hann Thoné zien de implementatie van de tool als een
volgende grote stap richting een innovatieve, kwaliteitsvolle en betrouwbare dienstverlening aan de
burger. Ook is het een bestendiging van het partnerschap met de politiezone Antwerpen waarin nog
heel wat potentieel schuilt voor toekomstige projecten: “We zijn verheugd dat wij als ‘buitenzone’ de
kans kregen om hiermee van start te gaan. De opportuniteit diende zich aan in het kader van een ander
overleg en zo ging de bal aan het rollen. De samenwerking met politiezone Antwerpen geeft een
technologische boost aan de politiezone Brasschaat, en niet in het minst door de zeer professionele aanpak van en de constructieve samenwerking met het ICT-team in Antwerpen!”

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *