Herman Jongenelen voorzitter sociaal verhuurkantoor Het SaS

Cindy van Paesschen–Yann Blommaerts – Herman Jongenelen

Bij het sociaal verhuurkantoor (SVK) Het SaS in Sint-Job-in-‘t-Goor staat sinds kort een nieuwe bestuursploeg aan het roer. Na 9 jaar als voorzitter werd Ann Pycke in die functie opgevolgd door Herman Jongenelen uit Stabroek. Cindy Van Paesschen uit Zoersel werd verkozen tot ondervoorzitter. Onder meer door de coronacrisis is een nog grotere vraag naar woningen merkbaar. Om aan die groeiende woonnood tegemoet te komen hoopt SVK Het SaS zijn patrimonium uit te breiden van 330 naar 400 woningen.

SVK Het SaS is 21 jaar geleden ontstaan vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen. Het sociaal verhuurkantoor in Sint-Job-in-‘t-Goor is met 330 woningen en een volwaardige personeelsploeg uitgegroeid tot één van de middelgrote organisaties in Vlaanderen. SVK Het SaS is momenteel actief in Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel en Zoersel. Daarnaast werkt het SVK ook samen met de huisvestingsmaatschappijen De Voorkempen en De Ideale Woning, Openluchtopvoeding vzw, OC Clara Fey en CAW.

Voordelen voor eigenaars
Het SVK heeft als opdracht te zorgen voor een groter aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen aan sociale prijzen. Het realiseert dit door een woning op de private markt als hoofdhuurder in te huren van de eigenaar en vervolgens te verhuren aan mensen met een duidelijke woonnood. Voor de private eigenaars biedt dit tal van voordelen. Het SVK neemt alle administratieve taken van de eigenaar over die zeker is dat de huur maandelijks stipt betaald wordt. Bovendien houdt het SVK toezicht op het onderhoud van de woning.

Als kerntaak begeleidt en ondersteunt het SVK de huurders bij hun rechten en plichten in het kader van wonen. Door goede contacten met overheidsdiensten, welzijnsorganisaties en diensten voor nutsvoorzieningen is het SVK een actieve partner in het lokaal woonbeleid. In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg en ten aanzien van kwetsbare huurders wordt die samenwerking met intergemeentelijke organisaties ook steeds belangrijker.

Grotere woonnood
Op dit moment heeft SVK Het SaS ruim 330 woningen verdeeld over 12 gemeenten. Maar met een wachtlijst van ongeveer 2000 mensen is dit aanbod niet toereikend.
“Wij merken inderdaad een grotere vraag naar woningen zeker nu met de coronacrisis. Wij zien de wachtlijst groeien door faillissementen en al dan niet tijdelijke werkloosheid. Wij wensen daar meer woningen tegenover te plaatsen. Op dit moment geeft de regering een impulssubsidie van 25 000 euro aan elk SVK om in te zetten op prospectie. Hiermee hopen wij meer woningen in te huren op korte termijn en ons aantal te verhogen tot 400 woningen”, legt Herman Jongenelen uit. De nieuwe voorzitter van SVK Het SaS is ook schepen van Sociale Zaken in Stabroek en zetelde al in de raad van bestuur van het SVK.

“Anderzijds is er het sociaal objectief opgelegd door de Vlaamse overheid aan de gemeentebesturen. Hierdoor is elke gemeente verplicht om een bepaald aantal sociale woningen op zijn grondgebied te realiseren en aan te bieden. Het SVK kan effectief mee helpen om dit sociaal objectief te behalen.”

Volgens solidair systeem
Het SVK werkt volgens een solidair systeem waarin de woonnood van de kandidaat-huurder de doorslag geeft. Hiervoor wordt een objectief puntensysteem gebruikt opgelegd door Vlaanderen. De toewijzing van een nieuw ingehuurde SVK-woning aan een huurder verloopt via dit systeem. De mensen die het meest een woning nodig hebben, zullen die ook eerst kunnen huren. Inkomen en woonnood vormen de belangrijkste parameters. De doelgroep zijn mensen met lagere inkomens of weinig kansen omwille van lage scholing, zwakke gezondheid, werkloosheid, faillissement, echtscheiding, enz.

“De SVK’s kunnen een betekenisvolle aanvulling zijn op het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De SVK-formule biedt een voordeel voor zowel de eigenaars, de huurders als de particuliere huurmarkt. Anderzijds bestaat de werking van het SVK al een hele tijd onafhankelijk van de huisvestingsmaatschappij. Bij deze laatste gebeurt de toewijzing van een sociale woning chronologisch volgens inschrijving. Het SVK bekijkt vooral de woonnood van de kandidaat-huurder”, benadrukt Cindy Van Paesschen, kersvers ondervoorzitter van SVK Het SaS en ook schepen voor onder meer Welzijnsbeleid in Zoersel.

“De Vlaamse overheid maakt nu opnieuw een beweging richting het terug samengaan van beide organisaties tegen 2023. Wij zien een samenwerking haalbaar, maar we zijn er ook van overtuigd dat elke organisatie op zich staat voor een eigen werking met specifieke doelstellingen. Bij het SVK wordt de nadruk gelegd op private verhuurders en vergaande huurbegeleiding. Het zou heel jammer zijn als het objectief puntensysteem volgens de woonnood van het SVK wordt weggegomd en men overstapt naar een louter chronologische toewijzing zoals bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.”

Meer informatie: www.svk-hetsas.be

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *