Herdenking 11 november in district

Herdenking in Zandvliet

BERENDRECHT/ZANDVLIET/LILLO – “Elke keer op de 11de november staat het districtsbestuur stil aan monumenten die een prominente plaats innemen binnen haar eigen woonkernen in de Antwerpse Polder.  In het verleden is daarbij steeds de nadruk gelegd op de mannen en vrouwen die hun leven gaven om hen die ze liefhadden te beschermen.

“ Vandaag herdenken we niet meer alleen de soldaten aan het front, maar ook verzetslieden, burgerslachtoffers en nabestaanden die te horen kregen dat hun geliefde familielid nooit meer bij hen door de deur zou wandelen.  In de context van wat er dezer dagen in onze maatschappij speelt, zou ik willen voorstellen om tijdens deze 11-novemberviering het herdenkingskader nog wat verder uit te breiden”, aldus districtsburgemeester Carl Geeraerts.

Tot de onrechtstreekse slachtoffers van Wereldoorlog I behoorden namelijk ook de talrijke slachtoffers van de Spaanse Griep, die zich in onze contreien kon verspreiden naar aanleiding van de internationale contacten die er tijdens en na de oorlog werden gelegd. Eerst heerste de ziekte onder de soldaten, later verspreidde deze pandemie zich naar de grootsteden en het zuiden van het land. Volgens de schattingen zouden 40 miljoen mensen het leven hebben gelaten, meer dan het dubbele van alle slachtoffers van Wereldoorlog I (zo’n 17 miljoen) en iets meer dan de helft van het aantal doden van Wereldoorlog II (dat waren er tussen de 50 en de 70 miljoen).
Nog veel harder dan de Spaanse Griep had de pest voordien al toegeslagen in onze Antwerpse Polder. In Berendrecht en Zandvliet sloeg de Zwarte Dood meermaals genadeloos toe.  Tijdens deze drie rampzalige jaren waren het voornamelijk de kinderen die werden getroffen.

“Vandaag staan we hier, met onze mondmaskers, onze Covid Safe App,  ons telewerk, onze verplichte quarantaine, de boetes bij lockdownfeestjes en onvoorzichtige contacten, en ga zo maar door. Ook wij zijn in de greep van een pandemie die dag na dag slachtoffers blijft maken. Gelukkig hebben we de moderne geneeskunde en communicatiemiddelen aan onze zijde.  Eeuwenlang hebben onze voorouders het zonder moeten stellen. Vandaag wil ik deze bloemen opdragen aan alle slachtoffers van dodelijke ziektes door de eeuwen heen”, zegt Geeraerts.

Er werd een minuut stilte gehouden ter  nagedachtenis van eenieder die ten prooi is gevallen aan onzichtbare vijanden die dood en verderf zaaien zonder ooit een wapen te hanteren.

Herdenking Zandvliet

Herdenking Lillo

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder