Heraanleg parking kerk Hoogboom

De parking voor de kerk van Hoogboom is grotendeels aangelegd in dolomiet. Vanuit de kerkfabriek is de vraag gekomen om deze te herstellen. Het gemeentebestuur van Kapellen gaat hierop in. Er zal voorzien worden in de aanleg van een strook van grasdals langs de wegkant van de parkings zodat het grootste deel van de torsiebewegingen van de wagens opgevangen wordt. Daarnaast wordt een drainageleiding onder de grasdals gelegd die het water afvoert naar een infiltratievoorziening. Nadien wordt de dolomiet hersteld.
Gezien kerk en parking gelegen zijn in beschermd landschap/dorpszicht worden deze werken toegelicht aan Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *