Heraanleg N111: verkeerswissel in Laageind en Dorpsstraat

Freesmachines breken de oude wegverharding op.

Na de winterpauze zijn de werken in Stabroek op dinsdag 5 januari weer opgestart. Zowel op Laageind als in de Dorpsstraat verhuisden de werken naar de overzijde van de straat. Het verkeer verhuisde mee.

LAAGEIND – Nieuwe rijweg in gebruik, afwerking noordkant

De nieuwe rijweg, stoep, fietspad en parkeerstrook aan de zuidzijde (kant PITO) zijn klaar. Alle verkeer is in de nacht van maandag op dinsdag naar deze nieuwe weginfrastructuur verhuisd.
Voetgangers maken gebruik van het nieuwe voetpad en met de fiets rijd je in beide richtingen op het nieuwe fietspad. Gemotoriseerd verkeer rijdt in één richting, van de haven richting Putte, over de nieuwe rijweg.
Abtsdreef blijft toegankelijk: je kan hier wel enkel links-in en links-uit rijden. Winkelzone Picolo bereik je via de Conservenweg. Wegrijden gebeurt via Picoloplein. In deze straat geldt enkelrichting naar de Dorpsstraat. Omwille van de werken moet je trouwens verplicht rechtsaf rijden. De Dorpsstraat oversteken kan niet.

Vanaf dinsdag startten de werken aan de noordzijde van Laageind. De tijdelijke asfaltweg heeft haar nut gehad, dus die wordt meteen opgebroken. Vervolgens start de aanleg van het voet- en fietspad, de parkeerstrook en de plantvakken. De afwerking duurt tot begin april.


DORPSSTRAAT – Verkeer op tijdelijke weg, opbraak oude rijbaan en zuidzijde
Ook in de Dorpsstraat is het verkeer in de nacht van maandag op dinsdag naar de tijdelijke asfaltstrook omgezet (zijde gemeentehuis): Voetgangers en fietsers hebben een veilige doorgang over een vrijliggende strook. Gemotoriseerd verkeer kan de werken voorbijrijden in één richting (vanaf de haven richting Putte). Aan Abtsdreef en Picoloplein steek je te voet of met de fiets over en autoverkeer volgt de asverschuiving van de zuid- naar de noordzijde van de N111.
De Meidoornlaan en andere zijstraten aan de kant van de tijdelijk weg (noordzijde) blijven bereikbaar. Opgelet: je rijdt links-in en links-uit. De Kleine Molenweg en andere zijstraten aan de kant van de werken zijn afgesloten. Te voet kan je de kruispunten meestal wel passeren. Het kruispunt met de Grote Molenweg blijft voorlopig nog open voor verkeer. Zo kan je via een korte omweg de verschillende straten bereiken die aan de Dorpsstraat zijn onderbroken.


Herinrichting Dorpsstraat
De volledige oude rijweg en het voet- en fietspad aan de zuidzijde worden opgebroken. De aannemer legt daarna een nieuw en gescheiden rioleringsstelsel aan. De rioleringswerken duren tot de tweede helft van maart.
Wanneer de rioleringswerken klaar zijn, start de opbouw van de nieuwe Dorpsstraat. Net als op Laageind, verhuist de werfzone daarna weer naar de uiterste noordzijde (waar nu de tijdelijk weg in dienst is) en wordt de laatste hand aan het project gelegd. Tegen de zomer kan de nieuwe infrastructuur helemaal open voor het verkeer.

Geluidshinder bij opbraak Dorpsstraat
Zodra het verkeer op de tijdelijke rijweg aan de noordkant rijdt, frezen we meteen het asfalt op van de oude Dorpsstraat. Vervolgens breekt de aannemer alle verhardingen op. Hiervoor wordt een mobiele breekinstallatie ingezet op de werf. De opbraak en het puinbreken zal een drietal weken enige geluidshinder met zich meebrengen.

Waarom wordt bouwpuin gebroken?
Het opbraakmateriaal van de oude rijweginfrastructuur wordt met een puinbreekinstallatie sterk verkleind. Het verkregen puingranulaat krijgt een nieuwe bestemming. Vaak weer als bouwstof in de wegenbouw waar het gebruikt wordt voor fundering of beton. Zo gaat zo min mogelijk afbraakmateriaal verloren. Tegelijk wordt ook het transport over de weg geoptimaliseerd aangezien vrachtwagens beter beladen worden en er gerichter wordt afgevoerd.
Info:  www.wegenenverkeer.be/stabroek. Voor specifieke vragen kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 (kantooruren) of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *