Havenbedrijf verwerft Opel-site

OPEL-BELGIUM-DSC_site
Antwerpen/Oorderen – Het Antwerpse Havenbedrijf legt een bedrag neer van 43 miljoen voor de Opel-site, de voormalige fabrieksterreinen van General Motors in Oorderen. Dit bedrag werd vorig jaar vastgesteld door een college van experten en deskundigen.
Er wordt aan GM 41,3 miljoen betaald voor grond en gebouwen en 1,7 miljoen wordt van de 43 miljoen afgetrokken voor de sanering van de bodem. Volgens een tevreden havenschepen Marc Van Peel is de overeenkomst die na maandenlange gesprekken en procedures werd bereikt, erg gunstig: ‘Anders hadden wij nog drie-vier jaar met gerechtelijke en andere procedures gezeten terwijl de site verkommerde en niets opbracht.’
Van Peel zei verder dat de Vlaamse regering oorspronkelijk 20 miljoen terugvorderde van de Amerikaanse autobouwer voor de steun die ze in het verledne betaalde.Uiteindelijk zal GM 3,6 miljoen terugbetalen terwijl het Havenbedrijf 5 miljoen voor zich neemt. Dit geld wordt gestort in het Hermesfonds van de Vlaamse regering die hiermee flankerende maatregelen voor een economisch beleid kan nemen. Het fonds heeft in het verleden verschillende initiatieven ondersteund die ten goede kwamen aan de Antwerpse haven.
Aanbieden op de markt
‘De middelen die door het Havenbedrijf in het fonds worden gestort, zullen terugvloeien naar investeringen in economische ontwikkelingen in het havengebied’, klinkt het bij minister president Peeters. Het Hermesfonds zal hiervoor een investeringsvoorstel op tafel leggen. Vermits ook General Motors bijdraagt aan dit fonds zijn alle nog hangende geschillen over overheidssteun afgesloten en geniet het Havenbedrijf de zekerheid dat het de site snel aan de markt kan aanbieden.
Volgens Van Peel was er bij het nieuwe management van GM een grote bereidheid om tot een overeenkomst te komen. ‘Anders zouden we zijn blijven aanmodderen. Nu kunnen we op zoek naar bedrijven die bereid zijn te investeren en die voor goed betaalde jobs zorgen. In dit geval wil het Havenbedrijf de ganse site valoriseren om een vorm van ‘maakindustrie’ (productiebedrijven, red.) aan te trekken. De focus op de integrale ontwikkeling is ingegeven vanuit de idee dat dergelijke oppervlakte in het hart van een groot industrieel en maritiem complex uniek is’. Aldus Van Peel. (SDL)

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recent Nieuws

Recente reacties

Wat te doen in de Polder?

Elke activiteit of evenement in onze polder kan je hier vinden. Weet je niet wat doen vandaag, morgen of volgende week? Kijk dan naar de kalender.

Magazine De Polder