Grootse werken op til te Putte

Een kleine gele affiche langsheen de grote weide op het kruispunt Driehoek vermeldt slechts enkele woorden, maar wijst naar een grote verandering.
De maatschappij De Ideale Woning wil daar starten met de bouw van liefst 64 appartementen. Op het schema zie je de plannen. Langsheen de Klinkaartstraat en langsheen de Ertbrandstraat komt telkens een building met 24 appartementen in 3 bouwlagen (blokken A en B). Allen zijn voorzien van een garage, in totaal zijn dit dus 48 appartementen. Een paadje vertrekt op het pleintje dat aangelegd wordt op de hoek van het perceel waar nu de verkeerslichten staan, en kronkelt schuin naar de tegenoverliggende hoek, gelegen aan de Eggenlaan (eerste zijstraat van de Pannenhoevedreef). Langsheen dit paadje komen nog eens 4 buildings, telkens met 4 appartementen, in totaal zijn er dit weer 16. De plaats van de frituur is niet inbegrepen in de gronden. Rond de buildings is er nog ruimte voor groenvoorzieningen. De meeste parkeerplaatsen zijn ondergronds.
Het hedendaags ontwerp is van architectenbureel Mertens uit Stabroek.
Het is een ambitieus plan, dat mogelijk de prijzen van de appartementen in de omgeving zal gaan beïnvloeden. Het is in ieder geval een streep door de rekening van de foorkramers, voor hen zal in oktober weinig plaats overblijven.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *