Groenrand hoopt op een nationaal park

Nationaal Park, eerste stappen zijn gezet!

In de beleidsnota ‘Omgeving’ kon je lezen dat er werkt zou worden gemaakt van de oprichting van landschapsparken en Nationale Parken. Vlaanderen gaat op zoek naar kandidaten voor nieuwe Nationale Parken en Landschapsparken die het de komende jaren wil oprichten.
Dat hebben Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele op maandag 19 april 2021 aangekondigd.
Tot 15 september 2021 kunnen kandidaten intekenen op de oproep. Een onafhankelijke jury bepaalt welke gebiedscoalities kunnen instappen in een begeleidingstraject. Midden 2023 volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark.Het is al een geruime tijd windstil m.b.t. het realiseren van deze parken. GroenRand heeft ondertussen getracht om meer duidelijkheid te krijgen over het planproces en vroeg met aandrang naar objectieve selectiecriteria.Ook moest er volgens GroenRand een transparante financiering komen.

GroenRand is voorstander van een landschapsecologische benadering en het concept van ecologische netwerken. Door versnippering en kwaliteitsverlies van natuurlijke habitats, kunnen veel aandachtssoorten in Vlaanderen (b.v. Otter) niet meer overleven.Fragmentatie creëert kleine, genetisch verarmde populaties en verhoogde inteelt. De milieuvereniging heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze de Schietvelden, de Kalmthoutse Heide en aanleunende natuur- en bosgebieden met elkaar wenst te verbinden en heeft steeds gehoopt dat hier een Nationaal Park gerealiseerd zal worden.
-De Zoom-Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend natuurgebied. Het Nederlandse gedeelte behoort momenteel tot een van de Nationale Parken en biedt naast heide ook stuifduinen, weilanden, vennen en bossen. Het lijkt daarom logisch dat het deel langs Vlaamse kant ook een Nationaal Park wordt.
-De Kalmthoutse Heide maakt deel uit van een groter grensoverschrijdend natuurgebied: grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide.  Dat bijna 6000 hectare grote gebied is een waardevol overblijfsel van een ooit zeer uitgestrekt landschap van stuifzanden, heidevelden en veengebieden.
In de overgangszone van heide naar loofbos komen zeldzame soorten zoals de boomleeuwerik en de gladde slang voor. 
– Ten oosten van de Kalmthoutse heide, op de militaire domeinen het Klein en Groot Schietveld vinden we enkele van de best bewaarde stukken natte heide in Vlaanderen.
– Het Klein en Groot Schietveld zijn twee uitzonderlijk grote natuurgebieden die deel uitmaken van de groene gordel ten noorden van de stad Antwerpen. 
– Langs de zuidrand van het Klein Schietveld loopt de Antitankgracht. 

Een Nationaal park moet bij aanvang minimaal 5.000 hectare groot zijn en moet na 20 jaar doorgroeien naar 10.000 hectare natuurkern.  Het moet zich onderscheiden en uniek zijn op vlak van natuurwaarde en natuurkwaliteit.  
Na tien jaar moet de helft van het gebied de status van reservaat bereiken en na 20 jaar is dat minimaal 75 procent.   Meer dan de helft van de natuurkern moet biologisch waardevol zijn of zeer waardevol volgens de Biologische Waarderingskaart.
Het gebied heeft een unieke belevingswaarde en een internationale uitstraling en moet ook toeristisch ontsloten kunnen worden met respect voor de draagkracht van de natuurwaarden. 
Deze criteria kunnen volgens GroenRand zeker gehaald worden.

Voor GroenRand is de otter het symbool van natuurbehoud.
Wil jij meer weten over of dit bijzondere dier? Wil je ontdekken waar er ondertussen otters in België voorkomen?
Kom dan naar de Otterexpo van het WWF in De Vroente. Aan de hand van leuke weetjes voor jong en oud en doe-dingen voor kleine ontdekkers nemen we je mee in het verhaal van de otter.De expo kan bezocht worden, alle werkdagen van 10 tot 17 uur en in de weekends van 14 tot 17 uur, en dit vanaf 19 april 2021.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *