Grenspark Kalmthoutse Heide stelt masterplan Nationaal Park Vlaanderen voor

Grenspark-Kalmthoutse-Heide-©Marianne-Hoppenbrouwers


KALMTHOUT – Vandaag stelt Grenspark Kalmthoutse Heide haar masterplan voor aan de verschillende gemeentebesturen, het provinciebestuur, terreinbeheerders en natuureigenaars. Het Grenspark werd in januari 2022 geselecteerd als kandidaat om Nationaal Park Vlaanderen te worden en werkte het afgelopen jaar, in samenwerking met ontwerpbureau OMGEVING en verschillende partners, aan een goed onderbouwd masterplan.
Dat plan brengt in kaart welke kansen een erkenning als Nationaal Park voor de natuur en de streek kan bieden. Het is nu aan de gemeentebesturen, het provinciebestuur en andere partners om zich uit te spreken over het plan. In totaal kunnen zes parken in Vlaanderen uiterlijk op 31 mei 2023 een plan voor erkenning indienen. Eind 2023 beslist de Vlaamse overheid welke vier parken het label Nationaal Park krijgen.  
 Het afgelopen jaar werkte Grenspark Kalmthoutse Heide samen met gemeenten, natuureigenaars, terreinbeheerders, landbouwers, vrijwilligers, ondernemers, onderzoekers, toeristische en educatieve partners aan een masterplan voor die kandidatuur. Vandaag ontvangen de gemeentebesturen, het provinciebestuur en andere betrokken partners de definitieve versie van het masterplan. Het plan omschrijft een ambitieuze toekomstvisie voor de komende 24 jaar. Wie het plan goedkeurt, stapt in een gebiedscoalitie van gemeenten en andere actoren die het plan aan de bevoegde minister voor Omgeving Zuhal Demir zullen overhandigen.  
 
Participatietraject 
Om een gedragen masterplan te realiseren, organiseerde Grenspark Kalmthoutse Heide via verschillende participatiemomenten een constructieve dialoog met vele betrokkenen. Tijdens drie thematische werkbanken wisselden telkens zo’n tachtig deelnemers ideeën uit rond de thema’s natuur, landschap, toerisme, recreatie en educatie. Een kernteam en een coalitieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van private eigenaars, natuur, landbouw, toerisme, educatie en lokale en provinciale besturen, droegen bij aan het masterplan met suggesties, elk vanuit hun expertise en achtergrond. Omwonenden en bezoekers werden op de hoogte gehouden van het proces via persberichten en nieuwsbrieven.  

Het masterplan voorziet dat de huidige Grenspark-oppervlakte van 6.000 ha kan groeien tot 14.000 ha. Daarvan ligt 8.000 ha in Nederland en 6.000 ha in Vlaanderen. De voorziene uitbreiding is ruimte die vandaag al natuurgebied is, zoals bijvoorbeeld de Antitankgracht met daarlangs het Ertbrandbos, het Markiezaat, het Peerdsbos, De Zoom… Om de vooropgestelde criteria te halen zal dus geen landbouwgrond of andere grond een nieuwe bestemming krijgen. Mogelijke samenwerking met landbouw en natuureigenaars gebeurt enkel op vrijwillige basis.  

Elke betrokken gemeente, het provinciebestuur en andere partners krijgen nu de kans het afgewerkt plan in te kijken en hun steun daarvoor uit te spreken. Eind mei 2023 is voor Grenspark Kalmthoutse Heide de deadline om het dossier aan de bevoegde minister voor Omgeving Zuhal Demir te overhandigen. Eind 2023 volgt -na beoordeling van alle ingediende dossiers door een onafhankelijke jury- de definitieve toekenning van het label Nationaal Park Vlaanderen aan vier parken door de Vlaamse regering. 

De kandidatuur tot erkenning als Nationaal Park wordt/werd gesubsidieerd in het kader van de projectoproep Nationale parken, in opdracht van de Vlaamse Overheid. 

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *