Geen tijdelijke constructie om werking gesloten Ruiterhal op te vangen

BRASSCHAAT – Het gemeentebestuur werkt al even aan een Masterplan Gemeentepark waarbij de infrastructuur van het cultuurcentrum en het Louis De Winterstadion onderzocht wordt. De stabiliteitsproblemen van de Ruiterhal, die begin dit jaar tot een sluiting leidden uit veiligheidsoverwegingen, brengt het Masterplan in een stroomversnelling. 
De Ruiterhal is al enkele maanden gesloten. Het cultuurcentrum en externe organisatoren kunnen er geen gebruik meer van maken. Het gemeentebestuur richtte een projectteam op, onder leiding van een specifiek aangeworven specialist, om de werking van de Ruiterhal vanaf januari 2021 verder te zetten in een tijdelijke constructie op de parking van de Ruiterhal.  Dat projectteam legde onlangs een uitgebreid dossier voor aan het gemeentebestuur. De voorwaarden rond veiligheid, milieu, vergunningen en infrastructuuraanpassingen deden het kostenplaatje van de tijdelijke constructie erg hoog oplopen. Te hoog, oordeelde het gemeentebestuur in deze onzekere coronatijden. Dat geld kan veel beter rechtstreeks geïnvesteerd worden in een nieuwe podiumzaal.  Om een snelle realisatie van de nieuwe podiumzaal mogelijk te maken wordt het Masterplan Gemeentepark gefaseerd aangepakt.  De bouw van de podiumzaal wordt versneld uitgevoerd met als streefdatum begin 2023. De aanpak van het stadion behoudt de oorspronkelijke planning met als streefdatum september 2024.

Geen werking tot nieuwe podiumzaal klaar is
Geen Ruiterhal en geen tijdelijke constructie betekent dus dat grotere zaalevenementen en -voorstellingen op deze locatie een tijd niet kunnen plaatsvinden.  De medewerkers van het cultuurcentrum Brasschaat staan voor alle organisatoren met raad en daad klaar om samen op zoek te gaan naar degelijke alternatieven in Brasschaat en in de omliggende gemeenten.

Projectteam nieuwe podiumzaal
Het projectteam van de tijdelijke constructie werd onmiddellijk omgedoopt naar het projectteam nieuwe podiumzaal.  
Eén van de eerste stappen die het team wil ondernemen, is een intern behoeftenonderzoek waarbij de regelmatige gebruikers van de Ruiterhal geconsulteerd worden: organisatoren zoals de talrijke verenigingen, de podiumverenigingen, gemeentelijke adviesraden, de scholen, de cultuurraad en de raad van bestuur van het Cultuurcentrum Brasschaat (vzw programmering CC Hemelhoeve).  Wat hebben zij nodig? Wat verwachten zij van een moderne podiumzaal? Wat verwachten zij van de polyvalente zaal in het stadion? Op basis van onder meer dat behoefteonderzoek worden zo snel mogelijk trajecten uitgetekend en voorbereidingen getroffen. Het projectteam en het gemeentebestuur stellen alles in het werk om in het voorjaar 2023 met trots de nieuwe podiumzaal te kunnen openen.

Infosessies voor omwonenden en parkbewoners
Van zodra de realisatieplannen concreter worden zal een infomoment over eventuele overlast van de werken voor de mobiliteit georganiseerd worden voor omwonenden en de bewoners van het park (zoals de horecazaken, sportclubs en scouts).

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *