Geen goed jaar voor oeverzwaluwen, toch nog 235 bezette nesten

REGIO – Er werden al zes tellingen uitgevoerd van de al dan niet bezette nestgangen in de betonnen oeverzwaluwenwand in de binnenweilanden die vorig najaar werd geplaatst. Hieruit blijkt dat 2024 geen goed jaar is voor oeverzwaluwen.

Ludo Benoy van Natuurpunt Antwerpen Noord: “Momenteel zijn 179 nestgangen bezet. Vanaf midden juni werd het duidelijk dat de eerste oeverzwaluwen jongen hadden. Dat merk je aan de activiteiten van de volwassen vogels, die dan veel meer in- en uitvliegen met voedsel. Door het minder goede en vooral natte weer worden de adulte vogels gedwongen om hun voedsel verder te zoeken. Wel krijgt de kolonie geregeld bezoek van een paartje eksters, zwarte kraaien en een buizerd die, meestal zonder succes, trachten om een oevertje te verschalken.”

Rode Weel
De in het najaar geplaatste nestwand aan de Rode Weel heeft tot nu toe geen succes, alhoewel daar enkele keren oeverzwaluwen heen en weer vlogen. Ook op het nabijgelegen zanddepot van de A12 werden twee bescheiden kolonietjes aangetroffen in een zandwand van respectievelijk 38 en 6 bezette nestgangen.

Betonnen muur
“Merkwaardig is ook de terugkeer van broedende oeverzwaluwen in de imposante betonnen muur die aansluit bij het pompgemaal Rode Weel. In die muur zitten om de twee meter afvoergaatjes voor achterliggend grondwater en dat op vier hoogtes. Tot ongeveer 5 jaar geleden broedden hier 20 tot 25 paartjes oeverzwaluwen. Die kolonie werd enkele jaren geleden verlaten omwille van de hinder van de afbraakwerken van oude betonnen infrastructuur in de Verlegde Schijns. Maar eind juni werden hier opnieuw tien bezette nesten geteld. Vermoedelijk gaat het om minstens vijftien nesten, want omwille van de breedte van deze wand zijn in- en uitvliegende dieren moeilijker te tellen”, legt Ludo Benoy uit.

235 bezette nesten
Momenteel zijn er zo’n 235 bezette nesten in het rangeerstation inclusief het zanddepot van de A12. Ludo Benoy vermoedt dat dit aantal de volgende weken nog zal toenemen. “Al bij al lokaal een succes, want 2024 is een slecht jaar voor oeverzwaluwen. Dat blijkt ook uit gegevens van kolonies elders die niet of amper bezet zijn dit jaar. Het is nu nog afwachten hoe het gesteld zal zijn met de jongen. Door het slechte weer is de kans groot dat er de voorbije weken te weinig voedsel voor hen beschikbaar was. Het warmere weer einde juni bracht misschien toch nog een positief slot”, aldus nog Ludo Benoy.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *