Fietspad Bredabaan richting Gooreind eindelijk realiteit

BRASSCHAAT – De werken aan het fietspad op de Bredabaan richting Gooreind zijn klaar. De toplaag werd aangebracht en de weg oogt nu fraai en netjes met een veiliger fietspad.

Brasschaat ijverde jaren om een volwaardig en veilig fietspad langs de Bredabaan tussen de Sint-Jobsesteenweg en Gooreind aan te leggen. Veel jongeren fietsen langs deze weg vanuit Gooreind of Maria-ter-Heide naar de verschillende scholen in Brasschaat. Ook voor woon-werkers is deze bovenlokale functionele fietsverbinding een aanzienlijke verbetering. Fietsers kunnen voortaan via vrijliggende fietspaden fietsen.

De werken startten in 2018. Er werd meteen ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een gescheiden rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater aan te leggen en de rijbaan werd opnieuw geasfalteerd. Om de zichtbaarheid voor de fietsers te vergroten met fietspadverlichting, ging de gemeente aankloppen bij het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer.

“De vrijliggende fietspaden met bijhorende fietspadverlichting vormen nu een veilige route die mooi aansluit op reeds vroeger hernieuwde fietspaden. Dit betekent een belangrijke versterking van ons fietsroutenetwerk in het noorden van de regio”, aldus schepen van mobiliteit Goele Fonteyn

Brasschaat investeert in infrastructuur
Omdat Brasschaat een fantastische plek is om te wonen, werken en leven, blijft ze o.a. ook investeren in haar infrastructuur. Voor deze werken investeerde de gemeente en het Vlaamse Gewest meer dan 2 000 000 euro. Gelukkig ontvingen we daarvoor ook de nodige subsidies.

“Ik ben ontzettend blij dat er eindelijk een volwaardige en vooral veilige fietsverbinding is tussen Brasschaat en Wuustwezel (Gooreind)”, zegt wnd. burgemeester Philip Cools opgelucht.

Nog toekomstplannen?
Dit najaar worden ook nog nieuwe laanbomen aangeplant en worden de bermen van hagen voorzien. Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer zal ook het kruispunt Essensteenweg-Sint-Jobsesteenweg-Bredabaan heraan leggen. Het kruispunt wordt overzichtelijker en veiliger door een aangepaste lichtenregeling, een verbeterde doorstroming en oversteekbaarheid voor zwakke weggebruikers en een knip van de tak Bierwertslei.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *