Essen wil leesniveau van jongeren versterken


“We maken van elke basisschool een bibliotheek”

Het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid nomineerde het projectvoorstel ‘Lezen op School’ dat de gemeente Essen, samen met de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) en het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs vzw indiende bij het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid. Aan het project is -gespreid over twee jaar- een subsidiebedrag van 220.000 euro verbonden. Essen is daarmee een van de 22 projectvoorstellen die door de Vlaamse overheid werd goedgekeurd.

De Essense kleuter- en basisscholen zetten de voorbije jaren intensief in op leesactiviteiten en leesplezier. In samenwerking met de bibliotheek werd een lokaal aanbod op maat voorzien door het uitlenen van grote wisselcollecties. Dit werkmodel, waarbij grote hoeveelheden boeken werden ‘rondgereden’, maar waarbij ook elk jaar een groot aantal van de ruim 21.000 kinder- en jeugdboeken op de magazijnplanken bleef staan, is achterhaald.

“Scholen investeren momenteel vooral in taalmethodes en boekjes bij de methodes, maar slechts zeer beperkt in ‘echt leesmateriaal’. De echte boeken zijn vaak dan ook zeer beperkt aanwezig, totaal verouderd en van ‘museale’ kwaliteit”, zegt Steven De Laet van het OVSG.

“Als lid van de beheerraad van de bibliotheek en ook vanuit m’n beroepservaring als taalspecialist vind ik dat bijzonder jammer. Daarom dat ik samen met de voorzitter van het beheerscomité en de bibliothecaris dit project uitwerkte. Ik ben dan ook heel blij dat onze aanvraag werd aanvaard. Door de wisselcollectie van de bibliotheek in overleg met de scholen en leerlingen te moderniseren en uit te bouwen tot volwaardige plaatselijke collecties in de scholen kunnen we écht werken aan taal- en leesbevordering bij de jongeren”, gaat Steven De Laet verder.

Helmut Jaspers, schepen van cultuur (sp.a-JijMaaktEssen): “Met dit project brengen we het boek terug naar de gebruiker door in elke basisschool permanente collecties van hoge kwaliteit en met de meest recente boeken te voorzien. De gemeente, de bibliotheek en de scholen slaan de handen in mekaar om jongeren nog meer aan te zetten om te lezen. In de acht Essense basisscholen gaan we dus een minischoolbibliotheek op maat inrichten. Door het ter beschikking stellen van de hard- en software wordt ook zelfuitleen en registratie mogelijk, volledig in lijn met het automatiseringsproject van de bib. Startende lezers waarvan we verwachten dat ze uitgroeien tot sterke en gemotiveerde lezers, worden nu op school meestal geconfronteerd met een verouderde boekencollectie. Dat willen we sàmen met alle Essense basisscholen verhelpen”.

Dit project geeft scholen de mogelijkheid om taalbevorderingsinitiatieven te nemen en de leesevoluties van leerlingen te monitoren. Zo kan de collectie ook professioneler worden onderhouden en zullen jongeren op termijn nog meer de weg naar de bib vinden.

Naast de aanwerving op korte termijn van een halftijdse medewerker voor het uitrollen van de schoolbibliotheken is er ook budget voor het inhuren van professionele onderwijsbegeleiding. Verder zullen er middelen zijn voor de inrichting van de schoolbibliotheekjes, hard- en software voor het registreren van de ontleningen in de plaatselijke scholen en 40.000 euro extra voor de uitbouw van de collecties jeugdliteratuur.

DEEL DIT ARTIKEL

Facebook
Twitter
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *